Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Het overlijden van een kind

  Het verliezen van een kind is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven waar men nauwelijks overheen komt. Het is zo ingrijpend dat het een mensenleven totaal kan veranderen. De uitvaart van een kind is de start van het verwerken van het verlies. Het moment van afscheid moet dan ook een bijzondere herinnering worden. Het is belangrijk dat de nabestaanden terug kunnen kijken op een "passende" uitvaart. Er zullen dan ook veel gesprekken aan de uitvaart vooraf gaan.

  24 weken zwangerschap

  De grens van 24 weken zwangerschap is een belangrijk tijdstip voor de Nederlandse wet. Bij de geboorte van een na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld gekomen menselijke vrucht, welke na de geboorte geen enkel teken van levenverrichting heeft vertoond, spreekt je van een doodgeborene. In de wet op de Lijkbezorging artikel 2 punt 1 sub 2 staat de definitie van een doodgeborene omschreven. Dit wil zeggen dat voor de begrafenis of crematie van de doodgeborene de wettelijke regels gevolgt moeten worden; met andere woorden, er zal een verklaring door een arts moeten worden afgegeven; er zal aangifte moeten worden gedaan bij de Burgerlijke stand en er zal een verlof tot begraven of cremeren moeten worden afgegeven. De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op een na een zwangerschap van minder dan 24 weken ter wereld gekomen doodgeboren menselijke vrucht. Wel is het mogelijk, indien de ouders dit wensen, dat de doodgeborene wordt ingeschreven in het trouwboekje.

  Kinderen die na de 24 weken zwangerschap levend ter wereld komen moeten in het geboorteregister worden ingeschreven. Komen zij te overlijden dan zal het overlijden ook moeten worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Willen de ouders dat het kindje wordt begraven of gecremeerd dan zal er een verlof tot begraven of cremeren nodig zijn. Voor kinderen die voor de 24 weken worden geboren hoef je geen aangifte te doen bij de Burgerlijke Stand. Wel zal een bevestigingsformulier van de verloskundige of gynaecoloog nodig zijn waarop vermeld staat dat de zwangerschap niet langer heeft geduurd dan 24 weken. In sommige gevallen kan een ziekenhuis de ouders mededelen dat zij de uitvaart voor hun rekening nemen. Dit is niet waar. Een ziekenhuis verzorgt geen uitvaarten, het kind wordt dan als medisch materiaal behandeld. Een punt van overwegen dus voor betrokkenen. Het eerder genoemde bevestigingsformulier is nodig voor het begraven of cremeren van het kindje.

  Het verzorgen van het kindje

  De laatste verzorging van een overleden kindje is heel ingrijpend. Voor het verwerken van het verlies is het dus van groot belang dat de ouders daar zoveel mogelijk bij worden betrokken. De ouders kunnen de verzorging zelf doen, met hulp van de uitvaartondernemer of volledig uit handen geven.

  Het zelf aankleden van het kindje kan goed zijn voor de rouwverwerking. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het overige van de verzorging, er kan naar behoefte veel door de ouders zelf gedaan worden. Zelfs voor de hele kleine kindjes zijn er kleertjes te verkrijgen. Wij beschikken over een overzicht van het assortiment kleertjes dat beschikbaar is voor prematuren.

  In de meeste gevallen gaat de voorkeur uit naar het thuis opbaren van kinderen. De ouders kunnen ervoor kiezen het kindje op het eigen bedje op te baren, bij een baby eventueel in het wiegje. Ook is het mogelijk het kindje gelijk in het kistje of mandje te leggen en het dan thuis op te baren. Hierbij kunnen wij ook koelmiddelen toepassen in overleg met de ouders. Indien gewenst kan het kindje ook in het uitvaartcentrum worden opgebaard.

  Begraven en cremeren van een kind

  Kindergraf. Kinderen worden vaak begraven op een speciaal gedeelte van de begraafplaats, meestal noemt men dit het kinderhofje. Gedachten en herinneringen aan kinderen vragen vaak om meer. Knuffels, speeltjes en lieve gedenkmonumentjes zijn voor ouders dan ook bijzonder belangrijk. Op sommige begraafplaatsen kan men een eigen kindergrafje voor 20 of 30 jaar kopen, dit is niet bij alle begraafplaatsen mogelijk. Veel begraafplaatsen geven alleen algemene kindergrafjes uit voor een wettelijke periode van 10/15 jaar. Kindergrafjes laat men zo lang mogelijk liggen, op enkele begraafplaatsen soms wel 40 jaar.

  Kinderurnen. Voor het bewaren van de as na de crematie van kinderen zijn er speciale kinderurnen. Bijvoorbeeld: bronzen beertjes. Deze zijn er in twee uitvoeringen: zittend en staand. De beertjes zijn hol van binnen voor het plaatsen van de asbus. De beertjes worden vervaardigd van gietbrons. Daarnaast beschikken wij over een collectie urnen die in overleg kan worden bekeken. Voor nabestaanden, ouders, broertjes en zusjes kan, onder begeleiding, zelf een urntje (mee) vorm gegeven worden door het te beschilderen of te versieren. De eigen inbreng, in welke vorm dan ook zal tot steun zijn bij het rouwproces.

  Kindermonumenten. Heel zorgvuldig zal men zoeken naar een monument voor een kindergraf. Deze zijn er in allerlei materialen verkrijgbaar, bijvoorbeeld een glazen grafmonument of een granieten monument in de vorm van een dier.Hierover kunnen wij u ook vrijblijvend adviseren.

  Ballonnen. Een heel mooi en emotioneel ritueel is ballonnen in de gewenste kleur op te laten stijgen bij de begrafenis van een kind. In vrijwel iedere woonplaats of regio is wel een bedrijf gevestigd die dergelijke ballonnen kan leveren.

  Duiven. Het loslaten van duiven is een ritueel dat men steeds vaker te zien krijgt bij uitvaarten van kinderen. U kunt voor de uitvaart ook duiven via onze onderneming bestellen.

  Praktische hulp. ​Kindersterfte is een beladen onderwerp en de nabestaanden gaan vaak door een zwaar emotionele periode. Ter ondersteuning zijn er verschillende groepen opgericht en boeken geschreven, die zich richten op hulp bij het overlijden van een kind. Hieronder treft u enkele nuttige websites en boeken, indien u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek over kindersterfte kunt u contact met ons opnemen. 

   

  Kindercrematie. Er zijn ouders die er voor kiezen om hun kind te laten cremeren. De mogelijkheden zijn per crematorium verschillend en zullen in overleg worden aangevraagd.

  Kinderkistjes of mandjes. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de keuze van een kistje. Materiaalkeuze in hout, riet, stof. Er zijn wiegkistjes waarbij lijkt het alsof het kindje in een wiegje ligt. Naast de kistjes zijn er ook nog speciale kindermandjes voor baby's. Er is een ruime keuzemogelijkheid voor de binnenbekleding van de mandjes of kistjes. Het is zelfs mogelijk om een eigen stof (van bijvoorbeeld de gordijnen van de kinderkamer) te gebruiken. Kijk voor de mogelijkheden op kindermandjes.nl

  Kinderkaarten. Het uitzoeken en versturen van een kaartje na het overlijden van een kind zal doorgaans heel zorgvuldig gebeuren. Het assortiment kinderrouwkaarten is zeer beperkt waardoor men moeilijk een gepast kaartje kan vinden. Sommige geboortekaartjes kunnen dan een goed alternatief zijn. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren over de mogelijkheden die de drukkerij te bieden heeft. Wil men na het overlijden van een kind een kaart versturen dan is de tekst heel belangrijk. De tekst of een gedicht op een kaartje is dan heel bepalend voor het eindresultaat.

  Fotografie. Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 24 weken (zwangerschap) tot en met zestien jaar. Met een landelijk netwerk van ruim 140 professionele fotografen worden thuis of in het ziekenhuis foto’s gemaakt. De foto’s  bieden de ouders troost en een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het verlies. De fotografen werken belangeloos en hun werk onderscheidt zich in positieve zin technisch en inhoudelijk van de foto’s die ziekenhuispersoneel en ouders zelf kunnen maken. Voor de ouders zijn er geen kosten verbonden aan het ontvangen van foto’s van Make a Memory. Alle onkosten worden gedragen door sponsoren, donaties, schenkingen en andere wettige inkomsten. MakeaMemory.nl

  Boeken

  • Afscheidsbrief - Bobje Goudsmit - Uitgeverij Holland te Haarlem 1999
  • Je kind verliezen - Marinus van den Berg - Uitgeverij Kok, Kampen 1997
  • De tweeling .... drieling of meer - Elizabeth Bryan , Uitgeverij Swets & Zeitlinger, Lisse 1995
  • Als je baby sterft - Marianne en Hettie Jansen Cuisinier, Uitgeverij Uniebek van Reems, 2003
  • Stille baby's - Christine Geerinck-Vercammen- UItgeverij Archipel, Amsterdam 2000
  • Rouwen om een kind - drs. L.C. Klein-Vuyst - Uitgeverij Groen, Heerenveen 1999
  • Geen blote voetjes in het gras - Stichting Lieve Engeltjes - Uitgeverij Gopher, Groningen 2000

  De bovenstaande boeken zijn geschikt voor ouder die te maken hebben met het verlies van een kind. Indien er ook broertjes en zusjes van het overleden kind zijn vragen deze om een andere benadering ten aanzien van het rouwproces. Via de onderstaande link vindt u een uitgebreide lijst aan boeken die voor kinderen geschikt zijn.

  Klik hier voor de kinderboeken

  Doof en rouw

  Voor dove kinderen is er een DVD gemaakt "Dood en rouw". In de DVD vertellen 4 dove kinderen over het verlies van een dierbare. Het zijn ontroerende en openhartige verhalen. Om over de dood met (dove) kinderen en jongeren te praten is deze DVD zeer geschikt. De bij de DVD geleverde brochure staat vol met tips en vragen die niet alleen voor de kinderen en de jongeren bestemd zijn maar ook voor de ouders en de leerkrachten. In ieder huis of school met dove kinderen mag deze DVD niet ontbreken. In de Nederlandse Gebarentaal zijn dergelijke duidelijke en eerlijke verhalen over dood en doodgaan niet te vinden.

  De DVD is te bestellen bij ProPersona (Telefoon: 020-5218213, teksttelefoon: 020-5218208)

  Websites

  "De lieve engeltjes" is een contactgroep voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met het verlies van een kind. Dit zijn niet alleen de ouders maar ook de rest van de nabestaanden. "De lieve engeltjes" stelt de nabestaanden in staat om 24 uur per dag in contact te komen met mensen die eenzelfde ervaring hebben gehad.
  Website: www.lieve-engeltjes.nl

  Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het verlies van een dierbare zodat dit verlies geen verdere belemmering zal zijn voor en gelukkig leven. 
  Website: www.achterderegenboog.nl

  Vereniging Ouders van een Vermoord Kind is een vereniging waarbij ouders van een vermoord kind in contact kunnen komen met lotgenoten.
  Website: www.vovk.nl 

  De Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte, bij afkorting Stichting Wiegedood, is er voor alle nabestaanden van een baby. De website biedt informatie aan en de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten, beiden erop gericht om te helpen bij de rouwverwerking en het bieden van steun.
  Website: www.wiegedood.org en www.wiegedood.nl

  Neem vrijblijvend contact met ons op

  Uw vraag gaat over:
  Hoe kunnen wij u bereiken: