Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Voorbeeldteksten - Liederen, gedichten en tekstregels

  Hieronder vindt u een ruime collectie van liederen, gedichten en tekstregels. (Wel en niet religieus getint, in willekeurige volgorde) 

  Een bijzonder mens heeft ons verlaten
  ---
  De bloemen bloeien, de vogels fluiten 
  en opeens is het stil.
  ---
  De Heere is mijn Herder
  ---
  Maar de Heere zal uitkomst geven
  ---
  Hetzij dat wij leven,
  hetzij dat wij sterven,
  wij zijn des Heeren
  ---
  Want gij zijt gestorven,
  en uw leven is met Christus geborgen in God.
  ---
  In het huis mijns Vaders zijn vele wonin­gen
  ---
  Zie mij voor U staan, 
  zondig en onrein.
  O Jezus raak mij aan,
  van U wil ik zijn.

  God is een toevlucht voor de zijnen, 
  hun sterkt' als zij door droefheid kwij­nen.
  ---
  'k Beveel mijn geest in uwe handen;
  Gij God der waarheid, Gij,
  O Heere, verloste mij.
  ---
  Psalm 31 vers 4:
  Als ik, omringd door tegenspoed, 
  Bezwijken moet, 
  Schenkt Gij mij leven.
  ---
  Psalm 138 vers 4:
  Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
  gelijk een bloem, die op het veld verheven,
  wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teer.
  ---
  Psalm 103 vers 8
  Hij heeft, o God van U begeerd 
  Het onvergankelijk leven, 
  Gij hebt het hem gegeven.

  Sterven doe je niet ineens,
  maar af en toe een beetje. 
  Je zegt: "Ik ben wat moe." 
  Maar op een keer 
  ben je aan je laatste beetje toe.
  ---
  Rust nu maar uit 
  Je hebt je strijd gestreden 
  je hebt het als een moedig mens gedaan
  Wie kan beseffen hoe je hebt geleden
  Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
  ---
  Een twee-eenheid is verbroken
  ---
  Met grote bewondering en respect hebben wij je af­stand zien doen van alles wat je lief en dierbaar was en hebben wij je los moeten laten.
  ---
  Door de nevel van verdriet,
  schijnt reeds de herinne­ring
  ---
  Te vroeg is deze edele bloem verwelkt,
  maar misschien voegt hij zich
  bij het ongetwijfeld prachtig bouquet
  dat in het hiernamaals wacht.
  ---
  Misschien begint het leven aan het end 
  en ben je er pas, als je er niet meer bent.
  ---
  Thy will be done...
  ---
  Ora et Labora

  Papa, waarom?
  Van het concert des levens
  krijgt niemand een program.
  ---
  Woor­den schieten te kort...
  ---
  Gevoelens al zijn ze nog zo klein, 
  zullen immers nooit goed in woorden 
  uit te drukken zijn.
  ---
  Niemand weet wat het leven is 
  alleen dat het gegeven is 
  en dat van dit geheimenis 
  God het begin en het einde is.
  ---
  Hetzij bij vreugde of bij leed 
  We konden altijd met je praten 
  Het enige kwaad wat je nu deed 
  Was sterven en ons verlaten.
  ---
  Volkomen onverwachts is het water gestopt met stromen 
  en heeft het zijn Zee van rust bereikt.
  ---
  Moedig hield ze vol 
  Ineens is het dan toch voorbij 
  we hadden elkaar nog zoveel te vertellen 
  Dag Lieve Moeder
  ---
  De morgen is reeds aangebroken, 
  maar het is nog nacht.

  Zijn handen hebben voor ons gewerkt 
  Zijn hart heeft voor ons geklopt 
  Zijn stem heeft voor ons gesproken 
  Zijn ogen hebben ons tot het laatst toe ge­volgd
  ---
  En toch telkens weer, 
  zullen wij je tegenkomen. 
  Zeg nooit het is voorbij, 
  slechts je lichaam is van ons genomen 
  Niet wat je was en ook niet wat je zei.
  ---
  De mens is wie hij is 
  en niet wie hij is geweest.
  ---
  Tot het laatst toe wilde ik leven 
  door een sterke wil hiertoe gedreven. 
  Zolang als 't maar kon bij jullie zijn 
  ondanks zoveel verdriet en pijn. 
  Maar nu alles is volbracht 
  zal ik rusten ... rusten zacht.
  ---
  't Verlies was er al voor het einde, 
  de rouw voordat het afscheid kwam, 
  toen die onzekere verwarring, 
  bezit van haar gedachten nam. 
  Wij voelden mee met haar stil verdriet, 
  nu rouwen wij, maar treuren niet.
  ---
  Als blaren varen de levens voorbij 
  de dagen, de jaren 
  en wij, ook wij.....
  ---
  'Ik houd van je', was het laatste wat je zei, 
  en geloof me schat, dat geldt ook voor mij.
  ---
  Er is geen dood, er is alleen maar eeuwig leven, 
  van d'ene fase tot de andere, zijn wij in Gods hand. 
  Een leerschool, moeilijk soms, wordt ons op aard' gegeven, 
  en na de laatste les aanschouwen wij het land.

  Een droom, die geen bedrog is.
  ---
  Ik droomde eens en zie ik liep 
  aan 't strand bij lage tij. 
  Ik was daar niet alleen, want ook 
  de Heere liep aan mijn zij. 
  We liepen saam het leven door 
  en lieten in het zand, 
  een spoor van stappen, twee aan twee; 
  de Heere liep aan mijn hand. 
  Ik stopte en keek achter mij 
  en zag mijn levensloop, 
  in tijden van geluk en vreugd 
  van diepe smart en hoop. 
  Maar als ik goed het spoor bekeek, 
  zag ik langs heel de baan, 
  daar waar het juist het moeilijkst was, 
  maar één paar stappen staan... 
  Ik zei toen:,,Heere, waarom dan toch?'' 
  Juist toen ik u zo nodig had, 
  juist toen ik zelf geen uitkomst zag 
  op het zwaarste deel van het pad... 
  De Heere keek toen vol liefd' mij aan 
  en antwoordde op mijn vragen: 
  ,,Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, 
  toen heb ik jou gedragen...''
  ---
  Toegewijd, altijd beschikbaar, 
  zo krachtig, voorgoed geveld.
  ---
  Vergeet haar tranen, 
  Gedenk haar gulle lach, 
  Zij heeft haar strijd gestreden, 
  Dat zij nu haar ''Vrede'' vinden mag.

  Moeder, 
  Niet ieder mens kan iets met zoveel woor­den zeggen, 
  Niet ieder mens krijgt in het leven even­veel, 
  Wat valt er soms ook moeilijk uit te leggen, 
  Hoe vreugd, verdriet, of angst aan mensen valt ten deel. 
  Maar als tenslotte ook jouw adem naar de stilte neigt, 
  Het kleinst gebaar, een blik, de lach en zelfs de traan, 
  Ja, alles nu voor altijd zwijgt weet ik: 
  Wij hebben toch in liefde voor elkaar bestaan.
  ---
  Als de wereld om je heen 
  steeds vager wordt. 
  Als er onrust is en pijn. 
  Dan is het goed, dat er 
  nu vrede kan zijn
  ---
  En niemand weet wat leven is, 
  alleen, dat het gegeven is, 
  en dat van dit geheimenis 
  God het begin en einde is.
  ---
  Na een strijd, moeizaam gestreden, 
  ging je heen, niet onverwacht. 
  Niemand weet hoeveel je hebt geleden, 
  onuitputtelijk was je kracht. 
  Maar ook hieraan kwam een einde, 
  't deed je zeer om ons te laten staan. 
  Maar hiermee hebben we vrede, 
  omdat je nu kunt rusten gaan.
  ---
  Een woord, een blik, een lach 
  vaak een pijnvolle dag 
  dit alles is voorbij 
  wat blijft voor ons, voor mij 
  herinnering en menig traan 
  nu je voorgoed bent heengegaan
  ---
  Haar leven was werken 
  moge zij nu rust vinden.

  'k Heb gestreden, veel geleden. 
  Vreemde ogen zagen 't niet. 
  Toch heb 'k immer U beleden 
  U, die meer het hart aanziet.
  ---
  Dierbare herinneringen, 
  overleven het verdriet en 
  het gemis van nu!
  ---
  Niet een blad 
  Maar een boom die valt
  ---
  Papa 
  Jouw handen 
  Nooit meer in mijn hand
  ---
  Nu heb je rust 
  Nu ben je veilig 
  Je hoeft nu nooit meer bang te zijn 
  Wat zullen we je missen
  ---
  Men zegt zo snel het is voorbij, 
  mijn lichaam dat is weggenomen. 
  Maar niet wat ik deed 
  en wat ik zei.
  ---
  Het leven is de moeite waard 
  om geleefd te worden.
  ---
  Als je ouder wordt 
  en niet meer weet waar je bent, 
  als je mensen ziet, 
  maar ze niet echt meer herkent, 
  als je toch blijft strijden 
  om bij ons te leven, 
  dan hopen wij 
  dat je nu de rust is gegeven.

  Het laatste beetje is nu op. 
  Veel was er te verduren. 
  Het kaarsje is thans opgebrand, 
  Gedoofd zijn alle vuren. 
  Voor wie het aangaat is 't niet erg, 
  Die heeft genoeg geleden! 
  Wel voor hen die ik achterliet, 
  Vaarwel en wees tevreden.
  ---
  Het kwam zo vreselijk onverwachts 
  we hadden elkaar nog zoveel te geven 
  maar als een dief in donkere nacht 
  ontnamen ze jou het leven 
  waarom mocht je niet wat langer blijven.
  ---
  Nooit meer bang 
  nooit meer moe 
  nooit meer pijn 
  altijd vrede
  ---
  God heeft ons geen kalme reis beloofd, 
  maar wel een behouden aankomst.
  ---
  Jezus, uw verzoenend sterven 
  blijft het rustpunt van ons hart.
  ---
  Sterven doe je niet ineens 
  maar af en toe een beetje 
  en alle beetjes die je stierf 
  't is vreemd, maar die vergeet je 
  't is je dikwijls zelf ontgaan
  Je zegt:,,Ik ben wat moe''. 
  Maar op een keer 
  dan ben je aan je laatste beetje toe.

  Ik kan gaan slapen zonder zorgen 
  Want slapend kom ik bij U thuis 
  Alleen bij U ben ik geborgen 
  Gij doet mij rusten tot de morgen 
  En wonen in een veilig huis
  ---
  Er is een tijd om te lachen 
  Er is een tijd om te huilen 
  Er is een tijd om te leven 
  Er is een tijd om te sterven 
  En altijd is 't zo geweest 
  dat de liefde haar eigen diepte niet kent 
  dan op 't uur der scheiding
  ---
  Je gulle lach. 
  Je moed en je levenskracht, 
  zal altijd in onze herinnering blijven bestaan 
  en ons kracht geven om verder te gaan.
  ---
  Samen geleefd, samen liefgehad. 
  Samen geloofd, vol vertrouwen in de toe­komst. 
  Samen gewerkt aan genezing, met heel ons hart. 
  Eindelijk rust.
  ---
  Herinner mij 
  maar niet in sombere dagen 
  herinner mij in stralende zon 
  hoe ik was, toen ik alles nog kon.
  ---
  Het einde van een grote liefde, 
  en het begin van een mooie herinnering.
   

  En wat is ophouden met ademen 
  anders dan de adem bevrijden 
  van haar rusteloze getijden, opdat 
  zij moge opstijgen en verruimen 
  en God ongehinderd zoeken
  ---
  Niet te verzoenen is het leven. 
  Ten einde is dit wellicht nog 't meest: 
  Te kunnen zeggen: het is even 
  Tussen twee stilten luid geweest. 
  ---
  Toen ik naar u toekwam, moe van het lange lo­pen 
  van 't zoeken, dwalen, strijden en hopen gekneusd en 
  geknecht, heb ik uitgeschreid wat pijn me kwelde, 
  alsof ik U aansprakelijk stelde. En Gij?.­..hebt 
  zacht mijn naam gezegd.
  ---
  Mijn leefregel is altijd geweest: 
  Ik geef iets pas echt op 
  als ik zeker weet dat er 
  absoluut niets meer aan te doen is. 
  Nu is het dan zover. 
  Voor mij is het niet erg meer. 
  Wel voor jullie, die ik achterlaat. 
  Ik begin een nieuwe reis, vaarwel en tot later.
  ---
  Als een schip verdwijnt achter de horizon, 
  is hij niet weg. 
  Wij zien hem alleen niet meer.
  ---
  Ga nu maar liggen liefste in de tuin, 
  de lege plekken in het hoge gras, 
  ik heb altijd gewild 
  dat ik dat was, een lege 
  plek voor jou, om te blijven

  Zomaar te gaan naar een ver en vreemd land. 
  Wie zal ik ontmoeten, wie je begroeten? 
  Zomaar te gaan naar een ver en vreemd land; 
  ga maar gerust, want je bent in goede hand 
  Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen,
  bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis; 
  Je hoeft geen rust en vrede meer te zoe­ken, 
  je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. 
  Je bent niet dood, je mag voor eeuwig leven, 
  je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn 
  en van verdriet. God zal je geven 
  een onbegrensd geluk, in onbegrensde tijd. 
  Je bent niet dood... maar ach ik zal je missen, 
  zoals een mens de meest geliefde mist, 
  de jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen, 
  en ik geloof: God heeft Zich niet vergist.
  ---
  Tot het laatste toe wilde ik leven 
  door een sterke wil hiertoe gedreven. 
  Zolang als 't maar kon bij jullie zijn 
  ondanks zoveel verdriet en pijn. 
  Mijn geest nog op volle kracht 
  maar over mijn lichaam had ik geen macht. 
  Blijven jullie in harmonie leven 
  door elkander liefde te geven!
  ---
  Ga nooit heen zonder te groeten 
  Ga nooit heen zonder een zoen 
  Wie het noodlot zal ontmoeten 
  Kan het morgen niet meer doen

  Ga nooit heen zonder te praten 
  Dat doet een hart soms zo'n pijn 
  wat je 's morgens hebt verlaten 
  kan er 's avonds niet meer zijn

  De dagen zijn lang 
  het leven kort 
  met al je levenslust en wilskracht 
  heb je gestreden voor ons en je beesten
  ---
  Moeder
  God maakte vele mooie dingen 
  zonneschijn, bloemen, bomen, 
  vogels, sterrelicht en vele vrienden. 
  En nadat Hij al deze dingen maakte, 
  gaf Hij ons nog een ander cadeau. 
  Iets om lief te hebben, iets zeldzaams. 
  Een schitterend persoon, 
  een lieve moeder zoals jij.
  ---
  Liefde, Vrienschap zorgen voor ... denken aan ... 
  het hoorde bij jou 
  Zijn zoals jij was ... doen zoals jij deed ... 
  Je gaf zoveel.
  ---
  Mocht ik een harp zijn in Uw handen, 
  Die naar Uw wil jubelt of klaagt, 
  Die spelen zal door deze landen 
  Alleen het lied, dat U behaagt!
  A. Wapenaar

  Samen plezier, Samen op reis 
  Samen een eenheid, Samen eigenwijs 
  Samen kwaad en samen goed. 
  Samen verdriet, en samen weer moed 
  Nu verder zonder jou, dat doet pijn. 
  Om te weten nooit meer Samen te zijn.
  ---
  Je was een Schat voor ons allen 
  Je te moeten missen, zal ons zwaar vallen 
  Trots zijn wij zo'n vader te hebben gehad 
  Je blijft altijd bij ons. Diep in ons hart 
  Je stond altijd voor ons klaar 
  Lieve pa wat zullen wij je missen gaan.
  ---
  Geloof is: 
  het besef, 
  dat er meer is, dan ik zie; 
  dat er meer is, dan ik begrijpen kan; 
  dat er meer moet zijn, dan er is.
  ---
  We came to this world crying 
  with everybody around is smiling. 
  We leave this world smiling 
  with everybody around us crying.

  De strijd is gestreden
  jouw pijn is voorbij.
  Ik probeerde te helpen
  maar stond er zo machteloos bij.
  Je vechtlust was enorm,
  je werd alleen zo moe.
  Onze liefde is voor eeuwig
  in mijn hart neem ik je overal mee naar toe.
   
  Ik lig alleen maar stil…
  Ik weet alleen het Licht
  van wonder boven wonder.
  Ik weet alleen maar alles
  wat ik weten wil…
  ---
  Vele fijne herinneringen
  verzachten onze smart
  voorgoed uit ons midden
  maar altijd in ons hart.
  ---
  Je moeder blijft je moeder
  zo eigen en vertrouwd.
  Je wilt haar niet graag missen
  omdat je van haar houdt.
  Maar eens dan komt de dag
  dat je haar moet laten gaan.
  Je verstand zegt dat het goed is
  maar in je ogen blinkt een traan.

  Mijn tranen vallen op jouw koude handen 
  wanneer ik naar je kijk. 
  Telkens denk ik aan die handen 
  nooit meer binnen …. handbereik. 
  Dag, lieve ma.
  ---
  Opgewekt en zorgzaam, 
  nooit klagend, 
  altijd stil dragend.
  Moedig ging je door, steeds weer, 
  tot op het laatste moment, 
  je kon niet meer 
  ---
  Een steen (Bram Vermeulen)
  Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
  Het water gaat er anders dan voorheen. 
  De stroom van een rivier hou je niet tegen 
  Het water vindt er altijd een weg omheen 
  Misschien eens gevuld door sneeuw en regen 
  Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee 
  Om ‘m dan glad en rond gesleten 
  te laten rusten in de luwte van de zee. 
  Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde 
  Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten 
  Ik lever het bewijs van mijn bestaan 
  Omdat door het verleggen van die ene steen 
  De stoom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
  Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde 
  Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten 
  Ik lever het bewijs van mijn bestaan 
  Omdat door het verleggen van die ene steen 
  De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan

  De tijd sterft niet 
  Mijn tijd is nu verleden tijd 
  Kijk af en toe eens om 
  Ween niet, maar lach 
  Want de tijd is al zo kort
  ---
  O Heer, geef stem….
  O Heer, geef stem aan mijn verlangen,
  at naar U uitgaat dag en nacht.
  Ik hoor het ruischen Uwer gangen:
  ’k Weet U nabij, o Heer, ik Wacht!
  ---
  O, nu een lied om U te loven!
  O, nu een stem, die U behaagt!
  Die, met een geestdrift niet te dooven,
  Mijn liefd’in liedren tot U draagt!
  ---
  Ja, geef Gij stem aan dat verlangen,
  Dat van Uw naadren reeds geniet!
  ’t Is zaligheid van U t ’ontvangen.
  Zij ’t slechts de weelde van een leid!
  ---
  Ik had het leven lief 
  de mensen en de dieren 
  de zeeën en rivieren 
  de bergen en de dalen 
  de warme zonnestralen 
  en valt het doek dan dicht 
  nog even op het leven 
  een laatste glas geheven 
  ik had het leven lief

  En nu ik dood ga
  treur dan niet
  ik ben niet echt dood
  moet je weten.
  ’t Is maar stof dat ik achterliet
  Dood ben ik pas
  Als iedereen mij is vergeten.
  ---
  Onze weg voert niet over zacht gras,
  maar over een bospad vol stenen.
  Maar hij voert omhoog,
  Voorwaarts naar de zon.
  ---
  If tears coult built a starway
  And memories a lane
  I’d walk right up to heaven
  And bring you home again.
  ---
  Langzaam zie ik hen gaan
  Die ik nog bij mij had,
  De bocht om van het pad.
  Van goud doorschenen stof,
  Dan wordt het in het hof
  Nog stiller dan voorheen.
  De liefsten – één voor één.
  Ida Gerhardt

  Ik ben in jou: de liefde
  Ik ben voor jou: de ander
  Jij bent voor mij: de aarde
  Die ik liefheb
  Als geen ander
  ---
  Misschien is liefde voor een deel:
  Leren loslaten,
  Weten wanneer het tijd is
  Afscheid te nemen.
  Je niet door gevoelens laten belemmeren
  Om dat te doen
  Wat waarschijnlijk op de lange duur
  Het best is
  Voor degenen die ons lief zijn.
  ---
  Mij is de blomme een tale,
  Mij is het kruid beleefd.
  Mij groet het altemale
  Dat God geschapen heeft.
                   Guido Gezelle
  ---
  Zijn werk, zijn kracht, 
  Zijn interesse voor het leven, 
  Zijn moed zo sterk, 
  Hij heeft er alles voor gegeven.

   Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent
  Als je mensen ziet maar ze niet echt meer herkent
  Als je toch blijft strijden om bij ons te leven
  Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.
  ---
  De gloed van de avond,
  het zonlicht verdwijnt,
  wij lopen nu allen
  in jouw licht dat schijnt.
  ---
  Stil ben je van ons heengegaan,
  Je hebt altijd voor ons klaargestaan.
  Geborgenheid en liefde heb je gegeven,
  Zo was je hele leven.
  Je was een schat voor ons allen,
  Je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen.
  ---
  Denk niet het is maar om het even
  Dat je dit leven, leven mag
  Leef het leven door te leven
  Geniet het leven, iedere dag.
  ---
  Strooi uit mijn as
  voor alle winden,
  dat wat mijn lichaam was
  de weg kan vinden
  naar alles wat het eens beminde,
  naar wolk en zee
  en zich daarmee verbinden

  Elk afscheid is de geboorte
  van een herinnering
  ---
  Als leven lijden wordt
  is sterven een gewin.
  ---
  Sterven in vrede is:
  Met een gerust hart je ogen sluiten.
  ---
  Als je geen dromen meer hebt
  en geen speelse gedachten,
  is je leven voorbij.
  ---
  Hand in hand zijn wij gegaan
  tot aan de drempel.
  Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
  ben je moedig en dapper van ons heengegaan.
  ---
  Ze zijn ons maar geleend
  de mensen en de dingen.
  Wat blijft zijn de mooie herinneringen.
  ---
  Sterven is terugvallen in Gods hand.
  ---
  Want altijd de scheiding. 
  Altijd weer begroeten, 
  Gedreven door verlangen en gemis, 
  Tot aan het uur van 't eindelijk ontmoeten, 
  Waar geen scheiding is.

  Zijn/haar ogen, oren en hart
  waren dag en nacht, jaar na jaar,
  gericht op het geluk van anderen.
  ---
  Ik zit en ik dacht
  Ik zit en ik wacht
  Nu ben ik het wachten moe
  En sluit met een glimlach mijn ogen toe.
  ---
  Maar de herinnering is warm,
  want sterft een mens,
  gedachtenis blijft leven
  in ons, altijd.
  ---
  Nu vader er niet meer is
  resteert alleen de herinnering
  maar die is zo geweldig dat hij daarin
  voor ons blijft leven.
  ---
  Zoveel gedaan
  Zoveel gegeven
  Zoveel gekregen
  Een bijzondere man/vrouw .....
  ---
  Hij/zij was er altijd
  voor iedereen
  met raad en daad
  nog zoveel te doen
  zoveel te geven
  nog niet klaar
  in dit leven.....

  Leef met de gedachte
  dat het begin geen einde is,
  maar het einde
  het begin van alles is.
          Michaela Esseveld-Bax
  ---
  Moeder zijn is alles geven
  Zorg en lijden
  Liefde en Leven.
  Moeder zijn is alles derven
  Alles .... en tevreden sterven.
  ---
  Hij hield van het leven
  Ondeugd was zijn/haar grootste deugd
  Zijn/haar levenslust eindeloos.
  ---
  Hij was voor ons:
  een kameraad en echtgenoot
  een vriend en vader
  een speelmakker en opa
  maar bovenal een goed en integer mens.
  ---
  Je gaf me je liefde bezorgdheid en trouw 
  Ik heb genoten van die jaren met jou. 
  Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan, 
  naar ik zal je missen bij het verder gaan.

  Heel bijzonder, heel gewoon
  Gewoon een heel bijzondere man/vrouw.
  ---
  De zon in het oosten gerezen,
  daalt in het westen neer.
  Er valt geen scheiding te vrezen
  de zon keert altijd weer.
  Als onder de sterren in het westen
  ons leven is volbracht,
  zegt ook het land in het oosten
  zijn kinderen goede nacht.
  ---
  'n Weg gaat altijd ergens naar toe,
  zelfs een doorlopende weg.
  En bij het laatste karrenspoor
  Eindigt de wereld nog niet.
  ---
  Als ik soms denk aan het land in de tropen
  waarin ik mijn jeugd heb doorgebracht
  dan gaat er diep in mijn hart iets open,
  dat op het licht van de zon heeft gewacht.
  Dan ben ik bij hen, die mij hebben omgeven,
  met de kleur en de stijl van het oosterse leven.
  Ik hoor de muziek van de gamelan
  en kijk weer terug op de slametan.

  Belangrijk is niet de weg die je gaat
  maar het spoor dat je achter laat.
  ---
  Je was een man van weinig woorden.
  Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
  Een man, vader, opa waarop je kon bouwen,
  met een woord waarop je kon vertrouwen.
  Achter je ligt een leven van werken en plicht
  en juist dát bepaalde in alles jouw gezicht.
  Zo bescheiden als je hebt geleefd
  zo bescheiden ben je ook gestorven.
  ---
  Wie voor zichzelf leeft, leeft maar half;
  hij/zij leefde voor anderen.
  ---
  Naar menselijke maat tekort,
  de jaren van zijn/haar leven,
  maar wat heeft hij/zij in weinig tijd
  ons mateloos veel gegeven.
  ---
  Het zijn kleine dingen die ik achterlaat
  voor mijn beminden.
  Grote dingen zijn voor iedereen.
  ---
  Er is een vaste wet in ons leven
  Als de ene deur voor ons sluit,
  gaat een ander open.

  Als ik dood ga, hoop ik 
  dat jij erbij bent 
  dat ik je aankijk 
  dat jij naar mij kijkt 
  dat ik je hand nog voelen kan. 
  Dan zal ik rustig doodgaan 
  Dan hoeft niemand verdrietig te zijn 
  Dan ben ik gelukkig.
  ---
  Mijn avond gaat vallen, het wordt kil om mij heen.
  Straks moet ik vallen en laat jullie alleen.
  Vergeving voor fouten en voor wat mis is gegaan
  Maar kom in mijn nacht dicht om mij staan.
  De tranen in mijn ogen doen niet zo zeer
  Als jullie mij troosten voor de laatste keer.
  ---
  't Verlies was er al voor het einde
  De rouw al eer het afscheid kwam,
  Toen die ellendige verwarring
  bezit van je gedachten nam.
  Wij voelden mee, je stil verdriet
  Nu rouwen wij, doch treuren niet.
  ---
  't Liefste wat ik heb bezeten,
  jaren de spil van mijn bestaan.
  Vraag mij niet dit te vergeten
  en gewoon weer door te gaan.

  De mensen van voorbij
  Zij worden niet vergeten
  De mensen van voorbij
  Zijn in een ander weten.
  Bij God mogen zij wonen
  Daar waar geen pijn kan komen.
  De mensen van voorbij
  Zijn in 't licht, zijn vrij.
  ---
  Hoe vruchteloos is het zoeken naar een zin
  Naar een zin die omschrijft wat wij nu voelen.
  Woorden zeggen niet wat wij bedoelen
  Bij zoiets zwaars als dit begin.
  ---
  Er zijn geen woorden voor een zieke
  van wie je weet hij/zij redt het niet.
  Je streelt zijn/haat wang, je ziet zijn/haar ogen,
  je bent bevangen door verdriet.
  Toch ben je dankbaar voor het einde
  dat na zoveel moedig strijden kwam,
  omdat het niet alleen zijn/haar leven
  maar ook zijn/haar lijden overnam.
  ---
  Wij vermoeden dat het daar fijn is.
  En als wij ongelijk hebben
  dan weten wij zeker dat jij
  er voor zorgt dat het er fijn wordt.

  Voorgoed uit ons midden
  maar niet uit ons hart.
  ---
  De wil was er nog, de kracht niet meer.
  ---
  Als tranen een trap kunnen bouwen 
  en herinneringen een brug 
  Dan klommen wij hoog naar de hemel 
  en nemen wij je gewoon mee terug. 
  ---
  Ik heb een gezicht van het verleden 
  en een gezicht van de toekomst. 
  En elke keer als ik in de spiegel kijk 
  schemert het gezicht van de toekomst.
  ---
  Als ik geroepen word om te gaan
  laat mij dan nog even blijven staan.
  Om nog éénmaal te kijken en te luisteren
  naar wat ik zo intens heb liefgehad.
  ---
  Achter je ligt een leven van werken en plicht
  en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
  Flink was jij je hele leven,
  moedig ben je tot het einde gebleven.
  Flink wil je nu dat wij zullen zijn
  maar afscheid nemen van jou doet zo'n pijn.

  Ik denk aan je terug in stralende zon,
  hoe het was toen je alles nog kon.
  ---
  Een geest zo sterk als een beer,
  een lichaam uiteindelijk toch te teer.
  Een vrijheid niet te evenaren,
  een wilskracht niet te bedaren.
  een vechtlust niet te temmen.
  ---
  Het laatste beetje is nu op,
  veel was er te verduren.
  Het kaarsje is nu opgebrand.
  Voor wie het aangaat is 't niet erg.
  Zij heeft zich moegestreden.
  ---
  Achter de heuvels ligt een land
  waar alle mensen zingen.
  Je kan daar echter, naar men zegt,
  niet zomaar binnendringen.
  Men wordt er opgenomen in 't licht
  met liefdevolle handen,
  het is dan ook het zonnigste land
  van alle zonnige landen.
  ---
  Wat was je sterk en arbeidzaam
  Steeds heb je voor iedereen klaargestaan
  Flink was jij je hele leven
  Moedig ben je tot het eind gebleven
  Flink wil je nu dat wij zullen zijn
  Maar het afscheid nemen doet zo'n pijn

  En telkens zullen wij je tegenkomen.
  Zeg nooit: het is voorbij.
  Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
  niet wie je was en ook niet wat je zei.
  ---
  Iedere moeder is uniek:
  Zij was dat heel speciaal
  ---
  De tijd sterft niet 
  Mijn tijd is nu verleden tijd 
  Kijk af en toe eens om 
  Ween niet, maar lach 
  Want de tijd is al zo kort.
  ---
  Veel mooie herinneringen
  verzachten ons verdriet.
  Voorgoed uit ons midden,
  voor altijd in ons hart.
  ---
  Laat het verleden los,
  droom niet over de toekomst,
  hecht niet aan het moment.
  Steek over naar de andere kan van de rivier
  waar leven en dood niet langer bestaan.
  ---
  Als je je voet op de andere oever zet
  En het blijkt de hemel te zijn
  Als je dan door een hand wordt aangeraakt
  En het blijkt een bekende hand te zijn
  Als je dan muziek hoort
  en het blijkt bevrijding te zijn
  Dan ben je niet heengegaan
  Maar naar huis gegaan.

  Twee woorden
  Wil en kracht.
  Aan het einde restte nog slechts de wil.
  Weg was de kracht.
  Rust in Zijn hand,
  Jouw taak is volbracht.
  ---
  Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
  Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.
  ---
  Waarom al dat vechten?
  Waarom al die pijn?
  Je wilde hier niet weg,
  je wilde bij ons zijn.
  De strijd was oneerlijk
  en geheel niet terecht.
  Je wilde nog graag verder,
  maar verloor dit gevecht.
  ---
  Het leven is als een bloem
  Op het eind gaat hij verwelken
  De herinnering aan de mooie bloem blijft
  En het zaadje door de wind meegenomen,
  zorgt dat de bloem elders weer tot leven komt.
  ---
  Langzaam vervagen herinneringen
  gleden gedachten weg
  en nam je afscheid van ons
  Nu nemen wij afscheid van jou.

  Draag mij door het diepe water,
  waar ik zelf niet meer kan staan.
  In uw armen ben ik veilig,
  wanneer U mij draagt,
  als ik niet verder kan gaan.
  ---
  En nu nog maar alleen 
  het lichaam los te laten - 
  de liefste en de kinderen te laten gaan 
  alleen nog maar het sterke licht 
  het rode, zuivere van de late zon 
  te zien, te volgen - en de weg te gaan. 
  Het werd, het was, het is gedaan.
  Vasalis
  ---
  Zwaar werden de dagen
  en lang duurde de nacht
  Hoe moeilijk is het vechten
  bij het ontbreken van kracht
  Maar ondanks je verlies
  van de strijd om het leven
  Heb je ons door jou steun en geloof
  een mooie nalatenschap gegeven.
  ---
  En als ik dood ben treur dan niet
  ik ben niet echt dood moet je weten
  het is mijn lichaam dat ik achter liet
  dood ben ik pas als jij me bent vergeten
  Bram Vermeulen

  Kussen is het eerste tere spel
  waar we 't grote leven mee begroeten.
  Kussen is het allerlaatste vaarwel
  van de mensen als ze sterven moeten.
  Alice Cahon
  ---
  Een mengeling van pijn en tranen
  slechts af en toe een sprankje hoop
  gedreven door een sterke wilskracht
  hoewel het onheil nader sloop.
  Je gedachtenis zal immer blijven
  te vroeg ben je van ons heengegaan
  we houden van je en zijn je dankbaar
  voor alles wat je hebt gedaan.
  ---
  We hielden innig van je
  echtheid en waarheid
  mens zonder franje
  ondanks alles ben je
  op zo'n verlies nooit voorbereid
  ---
  Midden in 't leven
  nog zoveel te geven
  ideeën en plannen te over
  in één keer voorbij
  voor ons was je een kei
  enig in zijn soort
  we zetten ons leven
  in jouw gedachten voort.

  We staan niet altijd stil
  bij het woord "samen"
  maar het is een groot gemis
  als "samen" uit je leven is
  ---
  Soms horen mensen duidelijk bij elkander 
  je kunt het zien - die twee dat is een paar 
  de een is wel de één, maar óók de ander 
  soms horen mensen zichtbaar bij elkaar.
  ---
  een geest zo sterk als een beer
  een lichaam uiteindelijk toch te teer
  een wijsheid niet te evenaren
  een wilskracht haast niet te bedaren
  een vechtlust bijna niet te temmen
  alleen iets bovenmenselijks kon dit remmen.
  ---
  als een bloem zo is 't leven
  't begin is teer en klein
  de één die bloeit uitbundig
  de ander geurt heel fijn
  sommige bloemen blijven lang
  weer anderen blijven even
  vraag niet bij welke bloem je hoort
  dat is 't geheim van 't leven

  Veel heb je ons gegeven,
  veel heb je voor ons betekend.
  Plotseling uit ons leven gedreven,
  blijf je in onze harten leven.
  ---
  Waarom zijn er zoveel vragen
  Waarom is er zoveel pijn
  Waarom zijn er zoveel dingen
  Die niet te begrijpen zijn.
  ---
  Groot was zijn/haar liefde.
  Groot is het verdriet.
  Prachtig zijn de vele mooie herinneringen.
  ---
  Voor mij is het niet erg meer.
  Daarvoor is het verleden.
  Wel voor jullie die ik achter liet
  Vaarwel en wees tevreden.
  ---
  Het is ons maar geleend,
  de vele mooie dingen.
  Ons onbetwistbaar eigendom
  zijn de herinneringen.

  Het is voorbij de dag is om
  Ik heb mijn taak gedaan
  Voorbij de ondergaande zon
  hoor ik mijn uur slaan
  Je ziet me bij een rotsblok
  in de schaduw op de grond
  Je vindt me in een sneeuwvlok
  die dwarrelt in het rond
  of wenk me in de stilte
  en luister nar de wind
  Je zult mij altijd horen
  in de rust die ik nu vind.
  ---
  Zwaar werden de dagen, 
  bang voor de nacht 
  Hoe moeilijk is het vechten bij het 
  ontbreken van kracht 
  Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven 
  Zijn wij dankbaar dat je nu eindelijk 
  rust hebt gekregen.
  ---
  Hand in hand zijn wij gegaan
  tot aan de drempel.
  Moegestreden, maar omringd door onze liefde
  ben je moedig en dapper van ons heengegaan.

  Een vechter, zoals wij van je gewend waren
  tot op het laatste moment.
  Je was een man van weinig woorden,
  duidelijk herkenbaar voor degenen
  die bij je hoorden.
  Een man, vader en opa waar je op kon bouwen
  met een woord waarop je kon vertrouwen.
  Achter je ligt een leven van werken en plicht
  en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
  Zo bescheiden ben je gestorven.
  ---
  Laat mij slapend op Uw wachten
  Ja dan slaap ik zo gerust
  Geef mij heilige gedchten
  en wees in de slaap mijn lust.
  "t Lichaam slaapt maar 't harte waakt
  daar het zich in U vermaakt.
  Laat mij stil bij Jezus wezen
  want dan heb ik niets te vrezen.
  ---
  Een leven vol arbeid
  van liefde en verdriet
  ik ging u hier verlaten
  treur om mijn heengaan niet.
  Ik ging niet naar de kerk
  geloofde wel in God
  heb gepoogd hier goed te leven
  zeker naar Zijn grootste gebod.
  Het is de naastenliefde
  denk daar in Godsnaam aan
  zij die dit eerlijk geven
  kunnen rustig sterven gaan.

  No matter how far away
  No matter how fat apart
  To us you will always stay
  For ever close in our hart
  ---
  Zijn/haar laatste woorden waren:
  "Het is goed zo"
  Moe, maar voldaan
  heeft hij/zij ons losgelaten.
  ---
  Is het leven niet mooi, maar 't gaat wel snel voorbij 
  als ik kijk naar foto's over vroeger van mij. 
  Ik ging reizen en wandelen overal heen 
  en kende geen moeheid, zo het scheen .......
  ---
  Wij weten niet wat komen gaat, 
  Wij tasten in de toekomst 
  Bang voor wat ons overkomen kan. 
  U houdt ons vast, 
  U richt ons op 
  Als wij struikelen en vallen 
  U weet een weg 
  Altijd.
  ---
  Zover we konden zijn we met je gegaan.
  De laatste fase moest je alleen doorstaan.
  Moeder, je was een schat voor ons allen.
  Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
  Diep trots zijn we zo'n moeder te hebben gehad.
  Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

  Zijn stoel is leeg
  Zijn stem is stil
  Wie hem heeft gekend
  weet wat dat zeggen wil
  ---
  Je hebt iemand nodig 
  stil en oprecht 
  die als het erop aankomt 
  voor je bidt of voor je vecht. 
  Pas als je iemand hebt 
  die met je lacht en met je grient, 
  dan pas kan je zeggen 
  ik heb heb vriend. 
  Toon Hermans
  ---
  Je bent niet dood maar ach, ik zal je missen 
  zoals een mens de meest geliefde mist. 
  De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen 
  en ik geloof: "God heeft Zich niet vergist....." 
  ---
  Flink was je je hele leven,
  tot het einde moedig gebleven.
  Flink wil je dat ook wij zullen zijn
  maar het afscheid doet zo'n pijn.

  Zij zag het leven in vrolijk licht 
  zij was de zon, een bloem, een vriendelijk gezicht. 
  Zij deelde ons haar geluk hier op aarde, 
  zij hecht aan het leven zoveel waarde. 
  Nu is zij van ons heengegaan, 
  maar laat ons niet met lege handen staan. 
  Haar lach en blijdschap zullen verder leven, 
  Mam, bedankt voor alles wat je hebt gegeven.
  ---
  Nu moet ik verder zonder jou.
  Jouw stem zal ik nooit meer horen,
  nooit meer je arm om mij heen.
  Ik voel mij zo hopeloos alleen.
  De mooiste herinnering zal zijn
  ons leven samen ...dat was fijn.
  ---
  Nu heb je vrede, je ogen zijn geloken
  onze sterke draad zal nooit worden verbroken.
  ---
  Langzaam zie ik hen gaan
  die ik nog bij mij had,
  de bocht om van het pad.
  Wat gouddoorschenen stof
  dan wordt hen in het hof
  nog stiller dan voorheen.
  De liefsten, Eén voor één.

  O God, ons loflied rijze omhoog,
  Uw licht omstraalt de hemelboog.
  Zo love de aard Uw heerlijkheid
  Van nu aan tot in eeuwigheid.
  ---
  Een reiziger die de avonturen
  niet uit de weg ging
  en daardoor de jongen bleef
  die hij altijd was.
  ---
  En nu nog maar alleen
  het lichaam los te laten -
  de liefste en de kinderen te laten gaan
  alleen nog maar het sterke licht
  het rode, zuivere van de late zon
  te zien, te volgen - en de weg te gaan.
  Het werd, het was, het is gedaan.
                              M. Vasalis
  ---
  Een hoge kreet trekt scherp zijn zilvervoor.
  Dan gaat de vogel in de nacht teloor.
  Ik ben ontwaakt. Gij hebt mioj opgeroepen.
  En ademloos volg ik uw lichtend spoor.
  ---
  Je zag ons niet meer
  maar wij zagen jou
  Je voelde ons niet meer
  maar wij voelden jou
  Hoe jij  zo mooi
  bij ons lag
  Vergeten wij nooit
  al was het slechts één dag.

  En nu is het einde in zicht
  nu ben ik bang, hoe zal het zijn?
  nu wordt ik bescheiden en zo klein
  blijf duisternis of wordt het licht?
  Toen hoorde ik een stem: o mens
  ik ben je immers voorgegaan
  je komt daar niet alleen te staan
  bij het overschrijden van die grens.
  ---
  Strooi uit mijn as 
  voor alle winden. 
  Dat wat mijn lichaam was 
  de weg kan vinden, naar alles 
  wat het eens beminden, 
  naar wolk en zee 
  en zich daarmee verbinden.
  ---
  Zij hield zó van het leven
  Zij had nog zoveel te geven
  Zij wrong zich in alle bochten
  Heeft tot het uiterste gevochten
  Rust nu maar uit, lieve ....
  Je hebt je strijd gestreden
  In een wereld zonder pijn
  Hopen wij dat je gelukkig zult zijn
  In onze herinnering zul je altijd blijven leven
  Jij die zoveel van jezelf hebt gegeven.

  De bomen komen uit de grond
  en uit hun stam de twijgen
  en ied'reen vindt het heel gewoon
  dat zij weer bladeren krijgen.
  We zien ze vallen op de grond
  en dan opnieuw weer groeien
  zo heeft de aarde ons geleerd
  dat àl wat sterft zal bloeien.
  ---
  Stil ben je van ons heengegaan
  Je hebt altijd voor ons klaargestaan
  Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
  Zo was je hele leven
  Je was een schat voor ons allen
  Je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen.
  ---
  Zijn/haar lichaam heeft verloren
  Zijn/haar liefde heeft gewonnen
  Zijn/haar levenskracht was overweldigend
  Wij zullen hem,/haar nooit vergeten.
  ---
  Een nieuw begin,
  Alleen maar licht en liefde
  En geen zorgen,
  Een mooie reis.
  ---
  Er is niets dat moeilijker is
  Dan de dingen te wensen en
  Te aanvaarden zoals ze zijn.
  Wij ragen allemaal “Waarom?”
  Het antwoord verstilt
  Daar geen antwoord is.

  Wie zich bewust is van de onbestendigheid en zich
  Tevens realiseert, dat het bestaan van de mens
  Enorme mogelijkheden biedt, die beseft dat hij
  Geen tijd te verliezen heeft.
  ---
  Langzaam ben je van ons weggegleden, 
  elke dag een beetje meer. 
  Telkens werd je weer iets ontnomen, 
  de papa/mama van vroeger was je niet meer. 
  Wij zagen heel goed je stille verdriet 
  maar helpen konden wij je niet. 
  Het is een gemis, een stille pijn, 
  dat je nooit meer bij ons zult zijn.
  ---
  Ons moedertje-lief is niet meer.
  Haar geest was nog helder,
  Maar haar lichaam kon niet meer.
  ---
  He was my North, my South, my West
  My working week and my Sunday rest
  My noon, my midnight, my talk, my song
  I thought that it would last forever
  I was wrong