Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Voorbeeldteksten - Dankbetuiging

  Hieronder vindt u voorbeeldteksten voor dankbetuigingen die vaak na de uitvaart verzonden worden.

  1. Voor de wijze waarop u hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van
  2. ...(naam)... zeggen wij u hartelijk dank.
  3. In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat velen met ons mee voelden toen...(naam)...  zo plotseling overleed. 
  4. Voor alle blijken van meeleven willen wij u hartelijk danken.
  5. Daar het niet mogelijk is om u allen persoonlijk te bedanken voor de steun en belangstelling na het overlijden van onze ...(naam)... betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.
  6. Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Moge ...(naam)... lang in onze herinnering blijven voortleven.
  7. Na het overlijden van ...(naam)... mijn man en onze papa, op ...(datum)..., willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle reacties.De belangstelling was overweldigend en hartverwarmend. Het doet ons goed om te weten dat ...(naam)... door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was.
  8. Graag willen we u dankzeggen voor het medeleven, de bloemenhulde en de troost die we mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve ...(naam)...
  1. Helaas is het voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van mijn lieve man en onze vrolijke vader ...(naam)... Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve brieven en kaarten ons erg goed gedaan hebben en een grote steun voor ons zijn.
  2. Na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa ...(naam)... was het fijn om te merken dat ook in verdrietige tijden er zovelen waren die met ons meeleefden. Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken. Het was voor ons een grote troost te merken hoe velen hem als een goed mens hebben leren kennen en waarderen. Moge hij zo in onze herinnering voortbestaan.
  3. Dat zovelen geraakt zijn door het overlijden van mijn lieve vrouw en onze fantastische moeder ...(naam)... heeft ons diep ontroerd. Wij willen u dan ook graag bedanken voor alle belangstelling en meeleven, zowel tijdens haar ziekte als na haar overlijden.
  4. Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle kaarten, brieven en bloemen, telefoontjes, steun en warmte na het moeilijke verlies van onze lieve ...(naam)...
  5. Het doet nog steeds zoveel pijn, maar de grote belangstelling, in welke vorm dan ook, die wij van zeer velen mocht ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa ...(naam)... maakt het verdriet dragelijker. Onze hartelijke dank daarvoor.

  Het is ongelooflijk stil en leeg, maar mooi zijn de herinneringen aan mijn lieve vrouw, ...(naam)... Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven in welke vorm dan ook, ondervonden na het plotseling overlijden, betuigen wij u onze oprechte dank.

  We missen mijn lieve man, onze onvergetelijke vader en opa ...(naam)... nog elke dag van de week, maar gesteund door de warmte van onze familie, vrienden en kennissen proberen wij met ons leven verder te gaan. We hadden graag een ieder persoonlijk bedankt voor het medeleven in ons verdriet, maar om niemand te vergeten doe ik dit, namens mijn kinderen en kleinkinderen, op deze wijze.

  Diep getroffen zijn wij door de overweldigende belangstelling, in welke vorm dan ook, welke wij hebben ondervonden, zowel tijdens het ziek-zijn als na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze geliefde moeder ...(naam)... Hiervoor onze oprechte dank.

  Hoewel de grote leegte en het gemis blijven, doet het ons goed te weten dat ...(naam)... niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.
  Bedankt lieve mensen voor alle steun en meeleven die onze kant opkwam na het zo plotseling overlijden van ...(naam)...
  Het geeft ons de kracht, de verpletterende werkelijkheid te weerstaan.

  Lieve mensen,
  Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de warme belangstelling gedurende het lange ziek-zijn van ...(naam)... en tijdens zijn laatste afscheid. Zoveel mensen, bloemen, kaarten, lieve woorden en al die armen om ons heen! Samen met ons hebben jullie afscheid van
   ...(naam)... genomen op een manier waaraan wij altijd in liefde zullen terugdenken.

  Lieve mensen,
  Uw aanwezigheid bij de uitvaart, uw kaarten, brieven, telefoontjes en bezoekjes na het overlijden van onze lieve ...(naam)... hebben ons diep ontroerd. Wij ervaren dit als een grote steun bij het verwerken van dit grote verlies.
  Hartelijk dank daarvoor.

  Lieve mensen,

  Het is ongelooflijk fijn, te voelen en te weten, dat zoveel mensen van je houden of je willen troosten en de moeite nemen om afscheid te nemen van de man die je dierbaar was. Het is daarom ook onmogelijk voor ons om alle mensen persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat ook zouden willen. Vandaar dat we langs deze weg iedereen hartelijk danken die ons gesteund hebben, op wat voor manier dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze o zo dierbare ...(naam)...
  Met liefde denken wij elke dag weer aan ...(naam)... Hartverwarmend waren alle handen, zoenen, lieve woorden, bloemen en kaarten. Indrukwekkend was het afscheid, dat we met zovelen konden delen. Hiervoor willen we iedereen bedanken en zullen we de kracht vinden om verder te gaan.
  In ons verdriet om het heengaan van mijn vrouw, onze moeder en oma ...(naam)... hebben wij veel blijken van liefde en medeleven ontvangen.

  Hiervoor zijn wij u heel erg dankbaar.

  Graag willen wij u dankzeggen voor het medeleven, de bloemenhulde, en de troost die we mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve ...(naam)....

  Wij willen graag iedereen bedanken die ons een warm hart heeft toegedragen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dochter en mijn zusje ...(naam)... De gedachte hieraan geeft ons de kracht en de moed de draad van het leven weer op te pakken.

  Tranen en leegte…

  Maar ook liefde en warmte hebben wij gevoeld, ons gegeven door een kaart, brief, telefoon of door er gewoon voor ons te zijn na het overlijden van mijn fantastische vrouw en onze lieve, zorgzame mama ...(naam)...
  Aangezien het onmogelijk is iedereen daarvoor persoonlijk te bedanken, betuigen wij op deze wijze onze oprechte dank.

  Samen met ons hebben veel mensen stilgestaan bij het leven en overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma ...(naam)... Wij willen u hartelijk danken voor de manier waarop u ons tot steun bent geweest.

  Overweldigend was uw medeleven, nadat zo plotseling van ons werd ontnomen ...(naam)...

  Het heeft ons bijzonder goedgedaan dat ...(naam)... bij zovelen geliefd was en door zovelen gewaardeerd en gerespecteerd werd. Uw warme betrokkenheid gaf ons enorm veel steun en zal ons helpen met het grote gemis en verdriet leren om te gaan. Zó talrijk waren de diverse blijken van medeleven, dat het langs deze weg slechts mogelijk is om u allemaal daarvoor van harte te bedanken.

  Zoveel medeleven,
  zoveel troostvolle woorden,
  zoveel liefdevolle brieven en kaarten.
  Wat hebben ze veel voor ons betekend en ons kracht gegeven om door te gaan.

  Het voelde en voelt nog steeds als een warme deken om ons heen. Het was fijn te ervaren dat u zo met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze dierbare en altijd zorgzame vader en geweldige opa ...(naam)... Dit zullen we nooit vergeten.

  Onze welgemeende dank hiervoor.

  Voor altijd in het Licht

  ...(naam)...

  Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van onze lieve vader en opa willen wij u hartelijk danken.

  Bedankt

  voor een stil gebed
  voor die stille omarming
  voor die troostende woorden,
  gesproken of geschreven.

  Bedankt voor de handdruk
  wanneer woorden bleven steken,
  voor alle gebaren van liefde
  en vriendschap.

  Het doet goed om te weten
  dat zo velen met ons meevoelen.

  Dank u voor de troostende woorden, gesproken of geschreven, voor alle tekenen van medeleven. Het was voor ons een grote steun na het overlijden van mijn geliefde man, onze moeder en oma ...(naam)...

  Wat een mensen,
  ontzettend veel bloemen,
  vele kaarten,
  heel veel steun.

  Het gemis zal altijd blijven, maar de blijken van medeleven na het overlijden van onze prachtige dochter en lieve zus ...(naam)...hebben ons ontzettend goed gedaan. Hiervoor onze oprechte dank.