Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Klachten over de uitvaart

  Heeft u een klacht over ons als uitvaartondernemer dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen waarna wij zorgvuldig met uw klacht zullen omgaan om deze klacht te behandelen. Mochten wij er met u niet uitkomen dan kunt wellicht een oplossing vinden via de onderstaande mogelijkheden.

  Klachten aangaande de uitvaart

  Voor klachten aangaande de uitvaart is er enige jaren geleden een geschillencommissie in het leven geroepen om te bemiddelen tussen de uitvaartondernemer en de nabestaanden. De klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

  Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
  Postbus 92
  5600 AB Eindhoven
  e-mail:ombudsman@uitvaart.nl
  www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

  Medische klachten

  Na het overlijden kunnen nabestaanden vragen of onduidelijkheden hebben over de doodsoorzaak, medische ingrepen of behandelingen. U kunt hierover contact opnemen met de behandelende artsen en een verzoek indienen tot inzage van het medische dossier van de overledene. In beginsel hoeft een arts dit niet te honoreren. Mocht een arts van mening zijn dat de overledene daar bij leven geen bezwaar tegen zou hebben gehad kan hij alsnog tot inzage overgaan. Mocht hij twijfelen dan zal hij dit weigeren. Het Informatie- en Klachtenbureau (IKG) in uw regio kan u nader informeren over uw rechten, over hoe te handelen bij onduidelijkheden of het deponeren van klachten (www.zorgbelang-nederland.nl).

  Klachten aangaande de uitvaartverzekering

  Als u een klacht heeft over de tussenpersoon of over de verzekeringsmaatschappij, dan dient u uw klacht in eerste instantie schriftelijk voor te leggen aan de directie van de tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. Tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen kennen een interne klachtenprocedure en zullen er uiteraard alles aan doen de klacht in redelijkheid en naar tevredenheid op te lossen. Lukt dat niet, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijk klachteninstituut: KIFID. KIFID staat voor Klachten Instituut Financiële Dienstverlening.

  KIFID
  Postbus 93257
  2509 AG  Den Haag

  U kunt uw klacht indienen via de website van KIFID: www.kifid.nl

  Klachten over de uitvoering van de uitvaart

  Is de uitvaart uitgevoerd via de verzekeringsmaatschappij?

  Heeft u klachten over de uitvoering van de uitvaart? Ook dan raden wij u aan uw klacht in eerste instantie schrijftelijk voor te leggen aan de directie van verzekeringsmaatschappij die de uitvaart heeft verzorgd. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Wilt u vooraf kosteloos juridisch advies? Dan kunt u gebruik maken van het juridisch adviesloket op Uitvaart.nl.

  Opzeggingen

  Opzegging van abonnementen, verwijderen profiel internet en stopzetten diensten

  Na het overlijden van een dierbare kan het voor nabestaanden vaak lastig zijn om alle administratieve rompslomp die daarbij komt kijken af te handelen. Volgens het notariële samenwerkingsverband Netwerk Notarissen ondervinden nabestaanden onder meer problemen met het opzeggen van abonnementen, het verwijderen van profielen van internet of het stopzetten van diensten. Het uit 600 juristen van ruim 150 notariskantoren bestaande netwerk biedt daarom de mogelijkheid aan nabestaanden om klachten of vragen online te melden aan een notaris.

  Veel instanties of aanbieders zijn vaak niet goed bereikbaar of geven incorrecte informatie als iemand is overleden, zegt juridisch directeur Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen. Als nabestaanden zich met vragen of klachten melden bij het netwerk, zal één van de aangesloten notariskantoren vervolgens contact opnemen. Het is ook mogelijk om anoniem een klacht in te dienen.

  Het meldpunt is bereikbaar via de volgende link: overleven.nl/meldpunt