Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Condoleren

  Volgens het Nederlandse woordenboek Van Dale betekent condoleren: iemand rouwbeklag betuigen. Dat wil zeggen medeleven betonen of steun betuigen met het verlies van een dierbare. Er bestaan verschillende manieren waarop men dat kan doen. Daarbij is het houden van een condoleancebezoek één van de meest voorkomende manieren. Een condoleancekaart sturen is een andere mogelijkheid.

  Het condoleancebezoek

  Mocht u belangstellenden de gelegenheid willen geven afscheid te nemen van de overledene en hun de mogelijkheid geven de familie te condoleren dan kunt u een condoleancebezoek geven. Dit bezoek kan zowel thuis als in ons Uitvaartcentrum plaatsvinden afhankelijk van de wensen van de familie. Het is niet ongebruikelijk dat tijdens een condoleancebezoek gezorgd wordt voor een kopje koffie voor de belangstellenden. De Groot Uitvaart kan de volledige catering uit handen nemen  zodat de nabestaanden tijdens het bezoek zich enkel met de belangstellenden hoeven bezig te houden.

  Het condoleanceboek/condoleanceregister

  Het condoleanceboek of condoleanceregister is een boekwerk dat tijdens het afscheid nemen aanwezig is. Het stelt de belangstellenden in staat om hun namen en adressen te noteren en tevens bemoedigende woorden te schrijven. Het condoleanceboek zal na de uitvaart worden overhandigd door ons aan de nabestaanden. Een condoleanceboek kan een belangrijke rol spelen in de verwerking van het verdriet door de bemoedigende teksten die in worden geschreven en dient tevens als naslagwerk bij het versturen van dankbetuigingen.

  Condoleren na de uitvaart

  Na een uitvaart is het gebruikelijk dat de belangstellenden de familie ontmoeten. Dit wordt ook vaak als condoleren betiteld, maar de laatste tijd wordt dit meer gezien als een gelegenheid om nog even samen te zijn. Tijdens deze ontmoeting is het in Nederland de gewoonte om iedereen een kopje koffie aan te bieden, waarbij een cake- en/of koekassortiment kan worden geserveerd. Bijna alles is mogelijk, bijvoorbeeld ook het serveren broodjes of sandwiches. Steeds vaker ziet men dat er na een uitvaart in de middag alcoholische dranken worden geserveerd met luxe zoutjes of andere gewenste catering mogelijkheden. Wij geven u hierover advies indien gewenst.

  Condoleren en herdenken via het internet

  Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van de hedendaagse communicatiemiddelen. Niet alleen om te condoleren maar ook om anderen op de hoogte te brengen van het verlies van een dierbare. Er zijn websites in het leven geroepen waar men op eenvoudige wijze een bericht kan achter laten in het condoleance register. Het is een gebruiksvriendelijke methode om uw medeleven te betonen. Een aantal sites waar u terecht kunt voor het tekenen van een online condoleanceregister zijn:

  Belangrijk: Als u kiest voor het gebruik van een online condoleanceregister let dan goed op de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. In tegenstelling tot een materieel condoleanceboek zal een online register hoogstwaarschijnlijk na een bepaalde tijd ophouden te bestaan en verliest u alle steunbetuigingen. Beide websites bieden de mogelijkheid om tegen betaling uw register te laten printen of te verlengen.

  Sturen van een condoleancekaart/steunbetuiging

  Ook als men niet in staat is om naar het condoleancebezoek te komen of de uitvaart bij te wonen
  kan men steun betuigen. Dit kan via persoonlijke wegen zoals een telefoongesprek of een bezoek alsmede via het sturen van een condoleancekaart of bloemstuk.


  Via De Groot Uitvaart kunt u online uw bloemstuk bestellen.