Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
Winkelmandje
 
vervolg afbeelding header

Het Uitvaartcentrum in Huizen

In het verleden is een Uitvaartcentrum opgezet om mensen de gelegenheid te geven afscheid te nemen van de overledene. Daar dit jaren geleden over het algemeen in het woonhuis gebeurde is dit, gezien de indeleing van de huiddige woningen, niet altijd meer mogelijk. Daarnaast heeft niet iedereen de behoefte aan een thuisopbaring, vandaar de keuze om gebruik te maken van een Uitvaartcentrum.

Verzorging van de overledene

Ons Uitvaartcentrum is een plaats waar de overledene naar toe kan worden gebracht, verzorgd en wordenopgebaard.

De nabestaanden hebben de keuze om eventueel zelf de overledene te verzorgen. Wil men daar assistentie van de medewerkers van het Uitvaartcentrum bij hebben dan is dat mogelijk. Na een langdurige ziekte is soms de persoonlijke verzorging wat achterwege gebleven. In overleg met de nabestaanden kunnen wij dan proberen om de overledene weer zoveel als mogelijk herkenbaar te verzorgen en geschikt te maken voor het opbaren.

Rouwbezoeken en condoleance

Met de familie of nabestaanden worden afspraken gemaakt omtrent de rouw- en condoleance bezoeken die in het Uitvaartcentrum kunnen plaatsvinden. Tijdens de bezoeken kan men een kopje koffie/thee laten serveren. 

Afscheiddienst-Herdenkingsdienst-Rouwdienst

Deze woorden worden gebruikt om aan te kondigen dat er voorafgaand aan de begrafenis nog gelegenheid is om de overledene te herdenken in een samenkomst. Dit kan worden ingevuld op religieuze wijze met een voorganger of dominee, maar ook de persoonlijke invulling aan de samenkomst is een veel toegepaste vorm. Ons uitvaartcentrum is ingericht vor het houden van een afscheidsdienst. Sommige mensen geven hier de voorkeur aan boven een dienst in een kerk of in de aula van de begraafplaats. Het is vaak intiemer en het scheelt veel heen en weer rijden. In ons Uitvaartcentrum beschikken we daarvoor over een muziekinstallatie en presentatiemiddelen.

Uitvaartcentrum met 24-uurs kamer

In ons uitvaartcentrum kunnen wij de nabestaanden de mogelijkheid bieden 24-uur per dag de overledene te bezoeken. Zij krijgen een sleutel van de 24-uurs kamer zodat men bij de overledene kan zijn wanneer men dit wil.

Vertrek vanaf uitvaartcentrum

Voor de familie is het vaak een goede gedachte om als laatste bij de overledene te zijn. Een mogelijkheid daartoe is om op de dag van de uitvaart nog een rouwbezoek af te spreken. Men kan met elkaar in alle rust afscheid nemen en samen de kist sluiten. Dit kan natuurlijk ook aansluitend aan het eventuele condoleancebezoek. Het kan een ritueel zijn wat door veel nabestaanden als waardevol wordt ervaren. Men kan nog iets persoonlijks in de kist leggen, een foto of een object waar de overledene aan gehecht was.

Uitvaartcentrum - kantoor 

Ons Uitvaartcentrum is gekoppeld aan het kantoor van de onderneming. Ook hier kan het regelen van de uitvaart of voorbespreking plaatshebben.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Uw vraag gaat over:
Hoe kunnen wij u bereiken: