Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Voorbeeldteksten - Zakelijk/collegiaal

  Hieronder vindt u een collectie teksten die kunnen worden gebruikt vanuit een bedrijf of organisatie. Deze teksten worden vaker gebruikt voor rouwadvertenties maar indien daar behoefte aan is kan er ook een rouwkaart verstuurd worden.

  1. Op ...(datum)... is overleden onze medewerker en collega ...(naam)...
  2. Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega
  3. en vriend ...... (naam)
  4. Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega
  5. Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega ....... (naam)
  6. Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ..... (naam)
  7. Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van ....... (naam)
  8. Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van onze ........ (directeur, collega....)
  9. Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega .......... (naam)
  10. Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan ....... (naam)
  11. Met eerbied en respect gedenken wij dat op ....... (datum) ons is ontvallen .........
  12. Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ......... (naam)
  13. Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven.
  14. Het bericht dat onze collega ....... (naam)....... is overleden heeft ons diep geraakt.
  15. ......... (naam) was werkzaam als.........
  16. Wij hebben ..... (naam) leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij .......
  17. ........... (naam) is van het prille begin betrokken geweest bij...........
  18. Voor ons was ... (naam) een trouwe, zorgzame en prettige collega.
  19. Wij zullen zijn/haar vriendelijkheid en enthousiasme missen.
  20. Zijn/haar optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht.
  21. ..... (naam) heeft een grote bijdrage geleverd aan alles wat ook maar enigszins met ons bedrijf te maken had.
  22. Gedurende .... jaar heeft ......... (naam) een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van onze onderneming.
  23. Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan .......
  24. Voor zijn jarenlange inzet als ............. (functie) zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.
  25. Gedurende ..... jaar/jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze onderneming.
  26. Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grote wijsheid getuigde, zijn warme sympathie, waarin wij ons mochten verheugen,zullen wij missen.
  1. Wij zullen ons .............. (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam, toegewijd en enthousiast was.
  2. Wij zullen hem erg missen.
  3. Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn.
  4. Zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht zullen wij ten zeerste missen. Hij laat een grote leegte achter.
  5. Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een groot vriend.
  6. Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.
  7. De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.
  8. In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens.
  9. Wij verliezen in .....(naam) een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk als ...(functie)... met veel plezier en toewijding uitvoerde.
  10. ... (naam)... was een begripvolle kracht binnen ons bedrijf.
  11. ...jaar/jaren lang heeft hij met liefde geholpen in ons bedrijf.
  12. Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker.
  13. Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het bedrijfsbeleid.
  14. Zijn inspirerende leiding zullen wij missen.
  15. Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te staan.
  16. Onze belangen waren in uitstekende handen bij hem en wij bedanken hem hiervoor.
  17. Zij toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen.
  18. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden.
  19. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
  20. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.
  21. Ons medeleven gaat uit naar........