Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Uitvaartverzekering

  Hieronder volgen enkele veel voorkomende vormen van uitvaartverzekeringen:

  Kapitaal- en natura uitvaartverzekeringen

  ​Een uitvaartverzekering is niet verplicht en het is goed om na te gaan of u wel of geen uitvaartverzekering wilt hebben, er zijn namelijk zowel voor- als nadelen aan zo'n uitvaartverzekering verbonden. Om enig inzicht te krijgen in de diverse soorten uitvaartverzekeringen volgt hieronder een beknopt overzicht.

  Zelf sparen voor een uitvaart/vastzetten beschikbaar bedrag

  Het is natuurlijk heel goed mogelijk om zelf uw kosten voor de uitvaart te reserveren op een bankrekening en dit voor een termijn vast te zetten tegen rente. Bespreek wel de mogelijkheden voor opname bij overlijden! Bekijk van tijd tot tijd of het uitstaande bedrag nog toereikend is voor uw uitvaartkosten. 

  *Informatie over het benodigde bedrag voor de uitvaart kunt bij ons verkrijgen.

  Naturaverzekering

  Een natura uitvaartverzekering is een verzekering die men afsluit en waar men premie voor gaat betalen tot het overlijden. Er is een leeftijdgrens aan het afsluiten van de naturaverzekering. Deze ligt meestal rond de 70 jaar. Hoe jonger men de verzekering afsluit hoe lager de premie zal zijn. De naturaverzekering verzekert de meest voorkomende diensten bij een uitvaart en keert geen geld uit. Per maatschappij is het dienstenpakket verschillend.

  De voordelen van een naturaverzekering

  De voordelen van een naturaverzekering zijn dat de uitvaart conform de polis wordt uitgevoerd en dat dit een hoop zorgen kan wegnemen. Wel is het pakket van iedere naturaverzekering verschillend en moet men uitzoeken welke verzekering het beste bij de wensen past. Bij sommige naturaverzekeringen kan men een extra kapitaalverzekering afsluiten voor grotere uitgaven bij de uitvaart. Men moet dan denken aan een eigen graf, een grafmonument of dat u terug wilt naar het land van herkomst. De extra kosten worden uit de kapitaalverzekering betaald.

  De nadelen van een naturaverzekering

  Een van de bekende nadelen van een naturaverzekering is dat het verzekerde pakket in de loop der jaren kan veranderen. Sommige verzekeringsmaatschappijen halen diensten uit het pakket of wijzigen de diensten om de premies laag te kunnen houden. Voor de diensten die niet zijn afgenomen wordt niet altijd een verrekening of vergoeding gegeven. Dat houdt in dat men premie moet betalen voor iets waar men misschien nooit gebruik van zal maken. Zegt men de verzekering tussentijds op dan vindt er geen restitutie plaats. Men heeft vaak niet de mogelijkheid om zelf een uitvaartondernemer en uitvaartcentrum te kiezen, doet men dat toch dan zijn de extra kosten voor rekening van de familie. De premie wordt bij veel naturaverzekeringen jaarlijks aangepast, dit betekent dat zo'n verzekering achteraf vaak duurder was dan verwacht.

  Kapitaaluitvaartverzekering

  Bij een kapitaalverzekering betaalt men maandelijks / periodiek een premie voor een kapitaal dat bij overlijden wordt uitgekeerd. Het uit te keren kapitaal spreekt men van te voren af met de adviseur. Op het moment van overlijden zal dit kapitaal beschikbaar zijn om de uitvaart te kunnen betalen. Sommige verzekeraars zullen het bedrag indexeren, kunt u meedelen in de winst of bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraar jaarlijks een percentage aan rente bijschrijft. Uitvaarten worden jaarlijks duurder, controleer daarom van tijd tot tijd of uw kapitaalverzekering nog toereikend is. Bij het afsluiten van een dergelijke kapitaaluitvaartverzekering moet altijd een eenvoudige gezondheidsverklaring worden ingevuld.

  Een van de nadelen van een kapitaaluitvaartverzekering is dat ook deze een leeftijdsgrens heeft bij aanvrang van de verzekering, dit is per verzekeringsmaatschappij verschillend maar ligt meestal tussen de 60 en 75 jaar. Ook bij een kapitaaluitvaartverzekering vindt bij het stoppen van de verzekering geen restitutie van de betaalde premies plaats. Moet men om welke reden dan ook stoppen met de kapitaaluitvaartverzekering dan zal de verzekeraar conform de voorwaarden de polis stopzetten of in een premievrije polis laten doorlopen met aangepast verzekerd kapitaal.

  Kapitaaluitvaartverzekering op basis van een koopsomstorting

  Bij een kapitaalverzekering op basis van een koopsom betaalt men een premie ineens voor een kapitaal dat bij overlijden wordt uitgekeerd. Het uit te keren kapitaal spreekt men van te voren af met de adviseur. Op het moment van overlijden zal dit kapitaal beschikbaar zijn om de uitvaart te kunnen betalen. Sommige verzekeraars zullen het bedrag indexeren of kunt u meedelen in de winst. Het kan ook zijn dat het eindbedrag vast staat en dat met de opmaak van de polis vooraf de premie lager is dan de eerder genoemde voorbeelden. Uitvaarten worden jaarlijks duurder, controleer daarom van tijd tot tijd of uw kapitaalverzekering nog toereikend is. Bij het afsluiten van een kapitaaluitvaartverzekering op basis van een koopsom moet meestal een eenvoudige gezondheidsverklaring worden ingevuld.

  Deposito

  Bij een deposito stort men een bedrag ineens bij een uitvaartondernemer of verzekeringsmaatschappij. Zij hebben vervolgens de plicht dit geld goed te beheren. Door de betaling van de deposito is op het moment van overlijden de uitvaart reeds betaald. Regelmatig krijgt u van de uitvaartondernemer of maatschappij een bericht van de rentebijschrijving. Het is belangrijk dat uw geld goed wordt beheerd en er controle over is door bijvoorbeeld een extern accountantskantoor. Onderzoek daarom eerst of de uitvaartondernemer of maatschappij betrouwbaar is voordat u met hen in zee gaat.

  Belangrijk: weeg de voor- en nadelen af

  Iedere verzekeringsmaatschappij, naturaverzekering en/of kapitaalverzekering heeft voor- en nadelen. Het is dus belangrijk dat men een verzekering en/of verzekeringsmaatschappij kiest die het best aansluit bij uw wensen aangaande de uitvaart. Betrek dus bij uw keuze ook uw partner en/of kinderen of zaakgelastigde, ook zij hebben misschien wensen of gedachten met betrekking tot uw uitvaart.

  Rechthebbende

  De echtgenote/partner en/of de kinderen zijn meestal de rechthebbenden van de polis. Zijn er problemen in de familie en wil men zeker zijn dat de gelden van de polissen gebruikt worden voor de uitvaart, dan kan men als rechthebbende ook de uitvaartondernemer benoemen. De gelden komen vrij bij overlijden en de familie blijft hier verder buiten. Zij kunnen natuurlijk wel hun wensen aangaande de uitvaart kenbaar maken.

  Oude polissen

  De verzekeringsmaatschappijen waar jaren geleden polissen zijn afgesloten zijn bijna allemaal overgenomen door andere verzekeringsmaatschappijen. Om na te kunnen gaan bij wie uw oude polissen zijn ondergebracht kunt u contact opnemen met:

  De Nederlandse Bank
  Postbus 98
  1000 AB Amsterdam
  0900-5200520
  www.dnb.nl

  Verloren gegane polissen

  Bent u op zoek naar informatie over verloren polissen van levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en/of adressen van verzekeringsmaatschappijen dan kunt u contact opnemen met:

  Verbond van Verzekeraars, Sector Levensverzekering
  Postbus 93450
  2509 AL Den Haag
  070-3338627
  www.verzekeraars.nl

  *Of via de zoekmachine op internet via bijvoorbeeld Google: oude polissen zoeken