Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Hoe gaat een crematie in zijn werk?

  De crematieoven

  Na de plechtigheid wordt de overledene naar de ovenruimte gebracht. Als alle wettelijke controles hebben plaatsgevonden (waaronder het controleren van de papieren), wordt de overledene ingevoerd in de oven. De verbranding duurt ongeveer 1 tot 2 uur. Er is altijd maar één overledene tegelijk in de oven. Het is wettelijk verboden dat de as van meerdere personen wordt vermengd. Na iedere crematie wordt de oven schoongemaakt.

  De as van de overledene

  Na de crematie wordt de as verzameld, gezeefd en vermalen. De as wordt in een urn gedaan, waarna het crematorium verplicht is de as  een maand te bewaren (bewaarplicht). Er kan ook ontheffing aangevraagd worden op de bewaartermijn via de officier van justitie.  Na deze maand kan de as zijn uiteindelijke bestemming krijgen.

  Wat gaat er over de as van de overledene?

  De opdrachtgever voor de crematie is degene die beslist over de asbestemming (zie elders op deze website voor meer informatie over de asbestemming). 

  Crematie op zaterdag

  Bij een crematieplechtigheid op zaterdag zal het crematorium over het algemeen geen extra kosten meer in rekening brengen.