Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  De begraafplaats

  Een algemene begraafplaats is een plaats die door de gemeente is aangewezen voor het begraven van overledenen. Een kerkhof is een begraafplaats die bij of naast een kerk ligt, waar mensen worden begraven die een relatie met deze kerk hadden. Veel begraafplaatsen hebben verschillende gedeeltes, bijvoorbeeld een R.K.-gedeelte, een islamitisch gedeelte, enzovoort.

  De begraafplaats is vaak een plaats van rust, herinnering en bezinning waar sommige bezoekers gehecht aan raken. Het is een besloten, parkachtige omgeving met veel bomen waar men zijn laatste rustplaats kan vinden. Gezien de vele geloofsovertuigingen en herkomst van mensen in Nederland, is er op veel begraafplaatsen wel een mogelijkheid om op eigen wijze invulling te geven aan de begrafenis en de herdenking van een dierbare.

  Tijdstip

  Het tijdstip van de begrafenis is wettelijk bepaald. Men mag niet binnen 36 uur na overlijden begraven worden, echter ook niet later dan 6 werkdagen na overlijden.

  Soms zijn er omstandigheden waardoor de begrafenis buiten de wettelijke termijn moet plaatsvinden. Wilt u dat de begrafenis binnen 36 uur plaatsvindt, dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie. Wilt u de begrafenis later dan 6 werkdagen na de dag van overlijden laten plaatsvinden, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Als de begrafenis na de wettelijke termijn plaatsvindt heeft u ook een zogeheten verklaring van uitstel van de huisarts nodig. De huisarts geeft bijna altijd toestemming als er geen gevaar voor de volksgezondheid is. De verklaring van de arts wordt aan de gemeente overhandigd.

  Dag van begraven

  Bij een begrafenis op een doordeweekse dag gelden de normale tarieven, mits er begraven wordt binnen de tijden die door de begraafplaats opgesteld zijn. Deze tijden verschillen per begraafplaats, maar zijn voor de meeste begraafplaatsen tussen 10.00 en 16.00 uur. Begraaft men buiten deze gewone uren, dan wordt vaak een toeslag door de begraafplaats in rekening gebracht.

  Bij een begrafenis op zaterdag, buiten de gewone uren, wordt er over het algemeen door de begraafplaats een zaterdagtoeslag in rekening gebracht. Op gemeentelijke begraafplaatsen ligt de eindtijd van begraven op zaterdag vaak vroeger dan op een doordeweekse dag. Als voorbeeld geven wij Huizen, waar op zaterdag begraven mag worden tussen 10.00 en 14.00 uur.

  Wilt u in Nederland op zondag of op een erkende feestdag begraven worden, dan is dat alleen mogelijk na toestemming van de burgemeester. Per gemeente zijn hier strikte regels voor die in de verordening zijn opgenomen.

  Aula - kapel

  De meeste begraafplaatsen hebben een kapel of een aula waar een afscheidsdienst of rouwsamenkomst kan worden gehouden. Deze dienst kan geheel naar eigen wens en inzicht worden ingevuld. Met een dominee, pastoor of voorganger welke andere geloofsovertuiging dan ook. Tijdens de ceremonie kan er ook naar muziek geluisterd worden. Het is mogelijk om via De Groot Uitvaart een organist in te huren voor orgelmuziek tijdens de uitvaart.

  Dragers

  Als iemand wordt begraven zal de kist door 'dragers' naar het graf worden gebracht. Nabestaanden of medewerkers van het uitvaartcentrum dragen de overledene in stijl naar zijn of haar laatste rustplaats. Ook na een afscheidsdienst in de aula of kapel van de begraafplaats, zorgen de dragers ervoor dat de overledene plechtig in en uit de kapel of aula wordt gedragen.

  Wij kunnen ervoor zorgen dat onze dragers tijdens de uitvaart klaarstaan, maar het is tegenwoordig ook heel gebruikelijk dat nabestaanden de rol van dragers vervullen. Daarbij kunt u ervoor kiezen dat de overledene daadwerkelijk op een draagbaar of op de schouders van de dragers gedragen wordt, of dat de overledene met een rijdende baar naar zijn of haar laatste rustplaats gebracht wordt.

  Begraafrecht

  Voor iedereen die in Nederland begraven wordt moet begraafrecht worden betaald. Het begraafrecht staat voor de kosten die een begraafplaats moet maken om het graf te delven en alle andere werkzaamheden die nodig zijn rond een begrafenis. De kosten voor het begraafrecht zijn per begraafplaats verschillend. Ook voor het verwijderen en terugplaatsen van een grafmonument of gedenkteken worden kosten berekend.

  Grafrust

  In Nederland is er een wettelijke grafrust van 10 jaar voor alle graven. Dit houdt in dat de overledene minimaal 10 jaar mag rusten in het graf en dat dit graf gedurende deze periode niet geruimd mag worden.