Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Het graf na de uitvaart

  Opgraven van een overledene

  In Nederland bestaat een verplichte grafrust van 10 jaar. Het opgraven van een overledene kan dus pas na deze periode. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld in opdracht van justitie bij het vermoeden van een misdaad.

  Herbegravingen

  Herbegravingen vinden eigenlijk alleen plaats in bijzondere situaties. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over herbegravingen.

  Het ruimen van een graf

  Een algemeen graf wordt meestal na 10 tot 15 jaar geruimd, zodat er plaatsgemaakt kan worden voor nieuwe algemene graven. De resten worden dan op een speciale plaats op de begraafplaats herbegraven.

  Een eigen- of familiegraf wordt pas geruimd nadat de uitgiftetermijn van het graf verstreken is en er verder niet aan de financiële verplichtingen wordt voldaan. Als het adres van de rechthebbende bij de begraafplaatsadministratie bekend is, wordt deze bijtijds aangeschreven of er verlenging van het grafrecht gewenst is. Als er geen nabestaanden meer zijn, dan worden ook deze graven geruimd.

  Inschikken van een graf

  Inschikken (ook wel schudden) van een graf kan alléén bij eigen graven of familiegraven. Dit gebeurt om extra ruimte te maken zodat er meer overledenen in een graf begraven kunnen worden. Stel dat er al 3 personen in een graf begraven zijn en het graf wordt ingeschikt of geschud, dan blijven er na het inschikken weer 2 of 3 plaatsen beschikbaar voor volgende begrafenissen. Zo kunnen er dus meerdere familieleden in een graf begraven worden.

  Inschikken of schudden gebeurt meestal in de dagen vóór het moment dat er een bijzetting in het graf gaat plaatsvinden. Per begraafplaats kunnen de regels hierover ook weer verschillen.

  Weghalen van een steen voor een begrafenis

  Wanneer er een bijzetting in een bestaand graf gaat plaatsvinden, moet de bestaande steen tijdelijk van het graf afgehaald worden. U bent hier als familie of nabestaande zelf verantwoordelijk voor. Wilt u dat wij een steenhouwer inschakelen om dit voor u uit te voeren? Neem dan contact met ons op.

  Beplanting op een bestaand graf

  Wanneer er een bijzetting in een bestaand graf gaat plaatsvinden, moet er vaak ook beplanting weggehaald worden. Per begraafplaats kan het verschillen wie hiervoor verantwoordelijk is: de familie of nabestaanden, of het begraafplaatsbeheer.

  In Huizen valt dit onder de verantwoordelijkheid van de familie.