Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
Winkelmandje
 
vervolg afbeelding header

Het graf na de uitvaart

Opgraven van een overledene. Er is in Nederland een verplichte grafrust van 10 jaar, het opgraven van een overledene kan dus pas na deze periode. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken bijvoorbeeld in opdracht van justitie bij een vermoeden van een misdaad.

Herbegravingen. Herbegravingen gebeuren eigenlijk alleen in bijzondere situaties. Meer informatie hierover kunt u bij ons inwinnen.

Het ruimen van een graf

Een algemeen graf wordt meestal na 10 tot 15 jaar geruimd zodat er plaats gemaakt kan worden voor nieuwe algemene graven. De resten worden dan op een speciale plaats op de begraafplaats herbegraven. Een eigen- of familiegraf wordt pas geruimd nadat de tijd (zie hiervoor de uitgiftetermijn van het graf) verstreken is en er verder niet aan de financiële verplichtingen wordt voldaan. Indien het adres van de rechthebbende bij de begraafplaatsadministratie bekend is wordt deze bijtijds aangeschreven of hij/zij verlenging van het grafrecht wenst. Als er geen nabestaanden meer zijn, dan worden ook deze graven geruimd.

Inschikken van een graf

Inschikken (ook wel schudden) van een graf kan alléén bij eigen graven of familiegraven. Dit gebeurt om extra ruimte te maken zodat er meer overledenen in een graf begraven kunnen worden. Stel dat er al 3 personen in een graf begraven zijn en het graf wordt ingeschikt/geschudt dan blijven er na het inschikken weer 2 of 3 plaatsen beschikbaar voor volgende begrafenissen. Zodoende kunnen er dus meerdere familieleden in een graf begraven worden. Inschikken/schudden gebeurt meestal in de dagen voor het moment dat er een bijzetting in dat graf moet plaatsvinden. Per begraafplaats kunnen de regels hierin ook weer verschillen.

Weghalen van een steen voor een begrafenis

Over het algemeen moet een steen tijdelijk van het graf afgehaald worden indien er een bijzetting in het bestaande graf moet plaatsvinden. U bent hier als familie-nabestaanden zelf verantwoordelijk voor. U kunt ons opdracht geven een steenhouwer in te schakelen hiervoor.

Beplanting op een bestaand graf

Naast de steen dient ook de beplanting weggehaald te worden van een graf waarin een bijzetting moet plaatsvinden. Per begraafplaats is het verschillend of u als familie-nabestaanden, dan wel dat begraafplaatsbeheer hier op dat moment verantwoordelijk voor is.

In Huizen is het in ieder geval de verantwoordelijkheid van de familie om dit te doen.