Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
Winkelmandje
 
vervolg afbeelding header

Het Graf

Algemeen graf. Iedere begraafplaats kent algemene graven. Een algemeen graf is een huurgraf en heeft een huurperiode van 10 à 15 jaar (per gemeente verschillend) en kan niet worden verlengd. In een algemeen graf worden 3 personen begraven die geen verwantschap met elkaar hebben. Voor een algemeen graf betaalt men het begraafrecht en de huur.

Op een algemeen graf kan geen grote steen. Wil men toch een steen op een algemene graf, dan kan men er een tegel op laten leggen van ongeveer 50 x 50 cm of van het formaat wat in de verondening van de begraafplaats staat omschreven. De algemene graven kunnen na 10 of 15 jaar geruimd worden. Na de huurperiode zou men er voor kunnen kiezen de overledene te laten herbegraven in een ander (eigen) graf.

Eigen graf of familiegraf

Een eigen graf of familiegraf is een graf met een uitgiftetermijn voor 20, 30, 40 of 50 jaar en kan over het algemeen na de verlopen termijn worden verlengd. Er zijn zelfs begraafplaatsen waar men een graf met nog langere termijn kan inhuren. Aan de verlengingstermijn is vaak een maximale periode van 10 jaar gekoppeld. De tijdsduur en de kosten voor de eigen graven of familiegraven zijn per begraafplaats verschillend. Buiten het aankoopbedrag moet ook altijd het begraafrecht worden betaald. Met de aankoop van een familiegraf huurt men bijv. voor 20, 30, 40 of 50 jaar een stukje grond waar de overledene in kan rusten. Er bestaan 1, 2 en 3-persoons graven. Koopt men een 1, 2 of 3-persoons familiegraf dan bepaalt de rechthebbende van het aangekochte familiegraf wie er later in het graf wordt bijgezet.

 

Op sommige begraafplaatsen kan men vooraf al een plaats reserveren. Bijna alle begraafplaatsen vragen jaarlijks een onderhoudsbijdrage voor het graf. Het onderhoud kan bij aanvang van de uitgiftetermijn meestal worden afgekocht. Er bestaat op sommige begraafplaatsen ook de mogelijkheid tot aanschaf van een dubbel graf. Het is vanzelfsprekend dat hier de dubbele kosten voor betaald dienen te worden en dat er maximaal 6 personen in begraven kunnen worden. Op eigen graven of familiegraven is er een ruimere mogelijkheid tot het plaatsen van een grafmonument.

Belangrijk om te weten is dat een eigen graf of familegraf altijd een rechthebbende heeft. Zodra de rechthebbende komt te overlijden dient het recht binnen 6 maanden overgeschreven te worden op een nieuwe rechthebbende. Bij de meeste begraafplaatsen dient de nieuwe rechthebbende een bloed- of aanverwant van de "oude rechthebbende" te zijn. Indien er binnen deze 6 maanden geen nieuwe rechthebbende is aangewezen zal het recht terugvervallen aan de begraafplaats.

Grafkelders

Sommige begraafplaatsen hebben grafkelders, dit zijn dan altijd familiegraven. Een grafkelder is een graf welke is opgebouwd met een waterdichte betonnen wand waar na de begrafenis een deksel op komt. Men wordt dus niet in de aarde begraven, maar in een ruimte onder de grond. Sommige mensen kiezen uit hygiënisch oogpunt voor een grafkelder. Verlenging van de huur van een grafkelder is mogelijk.

Eeuwigdurende graven

Eeuwigdurende graven worden nooit geruimd. In Nederland zijn nog enkele begraafplaatsen die een eeuwigdurend graf uitgeven. Hierbij dient te worden uitgegaan van de verordening van de betreffende begraafplaats. Dit niet te verwarren met het begrip "onbepaalde tijd", wat hieronder wordt beschreven. U kunt bij de begraafplaats van uw keuze nagaan of een dergelijk graf beschikbaar is.

Graven voor onbepaalde tijd

Een graf voor onbepaalde tijd lijkt op een eeuwigdurend graf, dit is helaas niet waar. Een begraafplaats of een gemeente kan altijd bepalen dat na een periode een graf geruimd gaat worden. Dit zal niet zomaar gebeuren, er zal dan een goede reden voor moeten zijn. Maar de mogelijkheid blijft altijd aanwezig. Het begrip onbepaalde tijd wordt ook nog wel eens aangehouden als een periode van 99 jaar. Echter er dient altijd te worden uitgegaan van de verordening van de betreffende begraafplaats.

Galerijgraven - bovengronds begraven

Traditioneel begraven wij in Nederland in de grond. Maar het bovengronds begraven wint steeds meer aan populariteit en er zijn inmiddels diverse mogelijkheden. De bovengrondse grafnis biedt plaats aan één overledene. Het is mogelijk een gedenksteen aan te brengen aan het bovengrondse graf.
Lees hier een artikel over van de Landelijke Begraafplaats Organistatie (LOB)

Onderhoud graf

Op de meeste begraafplaatsen krijgt men jaarlijks een rekening voor het onderhoud van het graf en/of de begraafplaats. Iedere begraafplaats heeft zijn eigen regels. Het is mogelijk om bij de aanschaf van een familie/eigen graf het onderhoud in één keer af te kopen hetgeen vaak voordeliger is dan jaarlijks het onderhoud te betalen. De afkoop wordt bepaald door het jaarbedrag te vermenigvuldigen met de factor welke hoort bij het aantal jaren waarvoor de rechten worden afgekocht. Ook hierin heeft iedere begraafplaats zijn eigen regels. Wanneer u het onderhoud heeft afgekocht wil dat niet zeggen dat het graf (bij de planten) of de steen wordt bijgehouden. Vaak wordt met het onderhoud de algemene verzorging van de begraafplaats bedoeld. Het graf dient u zelf te onderhouden en de planten daarop moet u zelf water geven. 

Grafzorg

Grafzorg in Nederland staat voor het verzorgen van graven of urnenruimten van mensen zonder nabestaanden, desgewenst voor meerdere jaren. Regel dit vooraf in uw laatste wilsbeschikking.