Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
   
  vervolg afbeelding header

  Begraven in Laren

  Ook al is het moeilijk om na te denken over begraven of cremeren, toch is het zinvol om hierover een besluit te nemen tijdens het leven. Als het moment daar is, zal het voor de nabestaanden een lastenverlichting zijn als dit in ieder geval is vastgelegd. En familie, vrienden en betrokkenen meer ruimte kunnen vinden voor de rouwverwerking.

  Heeft de overledene er tijdens het leven voor gekozen om begraven te worden in Laren dan kan dit op de gemeentelijke begraafplaats Laren. De Groot Uitvaart ontzorgt familie en  vrienden met een goed verzorgde begrafenis, geheel naar wens van alle betrokkenen. Zo kan men terugkijken op een respectvolle en waardige uitvaart. Een belangrijke troost en ondersteuning in de verwerking van een groot verlies.

  De Groot Uitvaart heeft een jarenlange ervaring met cremeren en begraven in de gemeente Laren maar ook daarbuiten. De Groot Uitvaart verzorgt namelijk met veel zorg en aandacht uitvaarten en begrafenissen in de gehele regio ‘t Gooi.

  De begraafplaats in Laren

  Ter verduidelijking van de informatie over begraven en begraafplaatsen hebben wij vier gescheiden rubrieken voor u gemaakt met elk een verschillend onderdeel met betrekking tot begraven en begraafplaatsen.

  De begraafplaats
  De begraafplaats, begraafrecht, grafrust en meer.
  Meer informatie
  Het graf
  Het graf, familiegraf, grafkelders en grafzorg.
  Meer informatie
  Bijzonderheden op de begraafplaats
  Het kindergraf, het columbarium, de urnentuin en soorten begraafplaatsen.
  Meer informatie
  Het graf na de uitvaart
  Ruimen van het graf, inschikken en herbegravingen.
  Meer informatie

  Begraven buiten de regio Laren

  Heeft de overledene tijdens het leven de wens uitgesproken om ergens anders begraven te worden, dan verzorgen wij ook uitvaarten buiten Laren. Dit kan voorkomen wanneer de overledene bijgezet wil worden in een familiegraf of begraven wil worden in de plaats van zijn of haar herkomst, een geboorteplaats buiten de regio Laren. De plek van geboorte is iets waar velen van nature een verbinding mee zullen voelen.

  Regelgeving begraven

  In Nederland zijn er vaste regels met betrekking tot begraven. Ook begraven in Laren zal onder deze wettelijke bepalingen vallen, zoals binnen welke periode het cremeren of begraven mag plaatsvinden. Dit mag niet eerder zijn dan 36 uur na overlijden en niet later dan 6 werkdagen na overlijden. Bij begraven of cremeren in een periode die afwijkt van deze bepalingen, zal men toestemming moeten vragen van de burgemeester van de betreffende gemeente of de officier van justitie.