https://www.degrootuitvaart.nl/overige-informatie/nuttige-adressen/verzekeringen/_310____NL

Uitvaartzaken en verzekeringen

Burgerlijke stand
Let op: De contactgegevens van de burgelijke stand verschillen per gemeente en kunt u vinden op de website van de gemeente of het telefoonboek. 

Burgerlijke Stand Den Haag
Let op: Bij overlijden in het buitenland kan een buitenlandse overlijdensakte alleen worden veranderd in een Nederlandse overlijdensakte via de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. 
Telefoonnummer: 070 353 30 00
Website: www.denhaag.nl 

De Nederlandsche Bank
Adres: Westeinde 1
Postcode: 1017 ZN Amsterdam
Telefoonnummer: 020 524 91 11
Website: www.dnb.nl

Nederlandse Transplantatie Stichting (Donorvoorlichting)
Adres: Plesmaanlaan 100
Postcode: 2332 CB Leiden
Telefoonnummer: 0900 821 21 66
E-mail: vragen@transplantatiestichting.nl
Website: www.transplantatiestichting.nl 

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB Eindhoven
E-mail: ombudsman@uitvaart.nl
Website: www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl 

"De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen houdt zich bezig met klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een reglement opgesteld. De Stichting heeft een Ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.  De Ombudsman is onafhankelijk, heeft jarenlange ervaring in de uitvaartbranche en heeft een juridische opleiding. Hij wordt betaald door de aangesloten organisaties, zodat er voor de klager geen kosten verbonden zijn aan de afhandeling van zijn klacht. De Ombudsman bestudeert de schriftelijk ingediende klachten zorgvuldig en waar nodig wordt aanvullende informatie gevraagd aan één of beide partijen. Op grond van de ontvangen informatie zal de Ombudsman een voor beide partijen bindende uitspraak doen." (Bron: www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl)

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoonnummer: 070 333 89 99
Website: www.kifid.nl 

" Welkom bij Kifid: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Wanneer u een klacht hebt over financiële producten of diensten, kunt u bij ons terecht. Wij bemiddelen in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Zij is een onafhankelijke klachteninstelling en haar dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners via een stichting. Het bestuur van Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling over de uitkomst van een klacht. De Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep doen hun werk zelfstandig en onpartijdig." (Bron: http://www.kifid.nl/overkifid/home)

Ziektekostenverzekering

De verzekeraar die de ziektekostenverzekering verzorgt verschilt per persoon. Voor contactgegevens raadpleegt u de polis.

 

Desktop versie