Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Winkelmandje
 
vervolg afbeelding header

Veel gestelde vragen rondom een uitvaart?

Na hoeveel dagen moet een overledene begraven worden?

Uiterlijk op de 6e werkdag na die van het overlijden moet iemand begraven (of gecremeerd) worden. Maar er is met vergunning van de burgemeester ook uitstel mogelijk als deze termijn overschreden moet worden.

Mag ik zonder kist worden begraven?

Ja, u mag ook begraven worden in bij voorbeeld een lijkwade. Wel zijn er eisen waaraan een lijkomhulsel zoals een wade moet voldoen. Deze eisen vindt u in het Lijkomhulselbesluit. Er mag ook zonder lijkomhulsel worden begraven (dit in overleg met de beheerder van de begraafplaats).

Geen kist - hoe dan?

Er zijn mensen die, om welke reden dan ook, niet in een kist begraven of gecremeerd willen worden. Om toch op waardige wijze te kunnen worden vervoerd, is er een speciale plank, het opbaarplateau, ontwikkeld waar de overledene op ligt tijdens de uitvaart. Wel zal onderzocht moeten worden of de locatie waar de uitvaart plaatsvindt zich leent voor deze manier van opbaren, begraven en cremeren.

Mag ik elk soort monument op een graf zetten?

Nee, begraafplaatsen hebben regels waar monumenten aan moeten voldoen qua hoogte, breedte en soms ook materiaal. Op sommige begraafplaatsen mogen alleen staande stenen, op andere begraafplaatsen alleen liggende stenen.

Mag een graf open blijven?

Er is geen wettelijke verplichting om een graf binnen een bepaalde periode officieel te dichten door het helemaal met zand op te vullen (en voor een volgende begraving weer deels leeg te scheppen), dan wel er een definitieve afdekplaat (tijdelijk) op te leggen. Of je een graf een aantal dagen open kunt laten, hangt af van de redelijke verwachting die je hebt dat het graf weer open moet. Op hele grote begraafplaatsen is zo'n graf soms binnen enkele dagen vol en dan is het een beetje onzin om de ene middag het graf te dichten en de volgende dag weer open te maken. Als de ervaring is dat het gemiddeld langer dan een week duurt voordat de volgende begraving plaats vindt, wordt meestal een steviger afdekking gekozen dan de schotten. Een en ander is echter in principe overgelaten aan het beleid van de beheerder.

Wanneer wordt een graf verwijderd?

Bij graven voor 10 jaar gaat het om algemene graven. Bij eigen graven zou het om een termijn van minstens 20 jaar zijn en krijgt de rechthebbende van het graf altijd bericht dat de termijn afloopt.

Overigens is het nooit mogelijk om een algemeen graf te verlengen. Als u het graf wilt behouden, moet betrokkene in een nieuw eigen graf worden herbegraven. Maar dat kan eigenlijk altijd probleemloos.

Wat is een algemeen graf?

In een algemeen graf liggen een aantal willekeurige overledenen bij elkaar, op volgorde van begraven. Zo'n graf is meestal aan de bovenkant te herkennen aan de verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De overledenen worden in 'volgorde van datum' begraven. De grafrechten gelden voor minimaal tien jaar en kunnen niet worden verlengd. Algemene graven mogen na tien jaar door de houder van de begraafplaats geruimd worden; nabestaanden hoeven daarvan niet in kennis te worden gesteld. Meestal worden algemene graven echter pas geruimd als ruimtegebrek dreigt of wacht een begraafplaats tot alle graven op een veld in één keer geruimd kunnen worden.

Mijn dierbare ligt begraven in een algemeen graf. Ik heb daar spijt van. Kan ik hier iets aan doen?

Het hangt er van af. Voor elk graf geldt in principe een grafrusttermijn van 10 jaar. Voor een opgraving en herbegraving elders is een vergunning van de burgemeester nodig. Ligt uw dierbare korter dan 10 jaar in het algemeen graf, dan geeft de burgemeester in de regel geen toestemming. Na 10 jaar is herbegraven in een eigen graf meestal geen probleem.

Is het mogelijk in Nederland of buitenland om in 1 kist twee personen te begraven?

Het mag in Nederland niet en in het buitenland waarschijnlijk ook niet. Zowel niet gelijktijdig als bij een latere op- en bijbegraving.

Mogen wij zelf de kist binnendragen?

Ja, het is zelfs aan te raden. Het geeft een extra en persoonlijke dimensie aan het afscheid.

Wanneer kunnen nabestaanden over de as beschikken?

Na vier weken(een wettelijk vastgelegde termijn) kan de as ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever van de crematie (niet aan een 'willekeurig' familielid). Die kan opdracht geven tot verstrooiing, bijzetting, of de asbus mee naar huis nemen om thuis te bewaren of zelf ergens op een wettelijk toegestane plaatst verstrooien.

Hoeveel sprekers mogen er zijn?

Onbeperkt; alleen is het aan te raden bij meerdere sprekers meer tijd voor de plechtigheid te reserveren en de gied te overlggen met de uitvartleider die de plechtigheid begeleidt.

Is er ook muziek tijdens de plechtigheid?

Meestal wordt gekozen voor drie muziekstukken. Een andere invulling is echter ook mogelijk. Gedacht kan worden aan 'live-music' door eigen familie, vrienden of anderen. Ook kan de familie een eigen CD, plaat op bandopname meebrengen.

Moet de kist tijdens de plechtigheid altijd aan het zicht onttrokken worden?

Nee, de kist kan ook blijven staan, zodat de familie en belangstellenden nog langs de kist kunnen lopen om afscheid te nemen.

Is er na de crematie of begrafenis alleen maar koffie en cake?

Nee, in principe is er veel op het gebied van catering mogelijk.

Hoe vindt de verbranding plaats?

Na de plechtigheid wordt de kist ingevoerd in de verbrandingsoven. De temperatuur van de oven is tussen 850° C en 1.200° C. De verbranding duurt ongeveer 1 à 1,5 uur.

Wat gebeurt er na de verbranding met de metalen, die overblijven?

De metalen worden verzameld en 1x per jaar gescheiden en bewerkt. De opbrengst gaat naar goede doelen zoals bijv. de Hartstichting, het Koningin Wilhelminafonds, de Ronald McDonaldhuizen en Aidsfondsen.

Moet de as altijd verstrooid worden?

Nee, men kan er ook voor kiezen de as in een asbus te doen. De asbus kan vervolgens in de urnengalerij (columbarium) worden geplaatst, mee naar huis worden genomen of in een urnengraf/kelder worden begraven. Op deze manier is er nog een plekje waar de overledene kan worden herdacht.

Wat gebeurt er met de bloemen?

Na afloop van de crematieplechtigheid worden de bloemen meestal op een bloemenheuvel gelegd.

Hoe wordt voorkomen dat asresten van overledenen zich mengen?

Na de crematie wordt de oven zeer zorgvuldig schoongemaakt met borstels/metalen schuif en wordt alle as verzameld in een bak waar de asresten in kunnen afkoelen. In deze bak is ook het crematienummer aanwezig wat bij iedere overledene wordt meegegeven.

Hoeveel as blijft er over van de overledene?

Er blijft gemiddeld tussen 2,5 en 3,5 kg as per volwassen overledene over (stoffelijke resten).

Hoeveel as blijft er over van de uitvaartkist?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudigweg niet bekend. Een crematoriumbeheerder heeft eens toegezegd een keer de proef op de som te nemen door een lege kist te cremeren. Overigens zal het zonder meer uitmaken wat voor kist er gecremeerd wordt. Van een spaanplaat kist (met veel lijm) zal meer as overblijven dan een massief houtenkist.

Waarom is het bij wet verplicht dat de as na een crematie minimaal 1 maand bij het crematorium moet blijven?

Oorspronkelijk ligt er de gedachte achter, dat Justitie nog de tijd en gelegenheid moet kunnen hebben om de as in beslag te nemen om strafbare feiten op te kunnen sporen.

Wat ook nog een uitgangspunt kan zijn, is dat er een soort bezinningsperiode is. Als iemand de as direct na crematie zou verstrooien, maar er later spijt van zou krijgen, is het te laat.

Tevens is het zo dat wanneer iemand een testament maakt dit testament meestal een paar weken na het overlijden geopend wordt. In het testament kan staan dat de erflater/overledene bepaalde wensen ten aanzien van de bestemming van de as had, die de nabestaanden niet kenden. Dan kan er toch rekening mee worden gehouden, wat niet meer zou kunnen als er direct na de crematie bijvoorbeeld tot verstrooiing besloten was.

Wie is de rechthebbende van de urn met as?

De persoon die opdracht gaf voor de crematie is de persoon die volgens de wet zeggenschap heeft over de as.

Dat heeft op zich niets te maken met het zijn van erfgenaam of executeur. Als een erfgenaam of de executeur testamentair ook opdrachtgever van de crematie was, dan is hij of zij ook de persoon die zeggenschap heeft over de as.

Hoe mag een asbus worden getransporteerd per auto of vliegtuig naar het buitenland?

Het transport van een asbus in de auto of per vliegtuig vanuit Nederland naar het buitenland, is een eenvoudige zaak. U kunt de asbus in de auto of het vliegtuig meenemen. Het kan als handbagage, maar ook in het kofferruim. U kunt de asbus ook per post sturen. Er zijn meestal geen vergunningen of ander papierwerk nodig.

Dit alles geldt in principe voor het transporteren van een asbus naar elk land in de wereld. De ervaring leert echter dat navraag voorafgaand aan het transport invoerproblemen kan voorkomen. Men kan natuurlijk altijd bij de ambassade van een land in Nederland vragen of men ergens rekening mee moet houden.

De meeste landen hebben een ambassade in Den Haag. Soms kan men ook bij een consulaat terecht.

Meestal geeft een crematorium een internationale verklaring betreffende de crematie af. Aangeraden wordt deze tijdens het vervoer mee te nemen, zodat er bij eventuele inklaring bij de douane documentatie beschikbaar is wat en van wie de inhoud van de asbus is.

Wanneer is verlenging van een graf mogelijk?

De termijn van verlenging heeft niets te maken met het jaar van de (eerste) begrafenis, maar met het jaar van de uitgifte van het graf. Wel kan het zo zijn dat een tweede begrafenis in het graf dwingt tot een tussentijdse verlenging. Verlenging van een graf is wettelijk alleen mogelijk voor maximaal 10 jaar. Men mag echter een onbeperkt aantal keren telkens met 10 jaar verlengen.
Hieronder een aantal voorbeelden.

  1. Stel een man overlijdt in 2000 en wordt begraven in een nieuw graf. Het graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Zijn vrouw overlijdt in 2004. Zij wordt als 2e begraven. Dan kan dit graf in 2020, 2030, 2040 etc. telkens worden verlengd met 10 jaar. In 2004 hoeft niets te gebeuren.
  2. Nu hetzelfde geval, maar de vrouw overlijdt 10 jaar later. Begrafenis man en grafuitgifte is in 2000, tot 2020. Zijn vrouw overlijdt in 2014. Nu is het zo, dat de wet voorschrijft dat iemand die begraven wordt, minstens 10 jaar begraven blijft. De termijn van 2020 is dus te kort. Het graf moet in 2014 nog eens met 4 jaar verlengd worden, namelijk voor de periode 2020-2024. Die 4 jaar verlenging regelt men als je de wet heel strikt neemt pas in 2019 (één jaar voor afloop recht in 2020), maar meestal doet men dit oogluikend al in 2014. Dat schept zowel voor nabestaanden als voor de begraafplaats duidelijkheid; daarnaast willen de nabestaanden de nalatenschap meestal graag snel afwikkelen. Als men verlenging regelt in 2014 zijn de volgende verlengingen van 2024 tot 2034, in 2034 tot 2044, in 2044 tot 2054, etc.
  3. Nu het geval dat een ouder echtpaar in 2000 denkt dat het tijd wordt om eens iets te regelen. Toevallig komt de plek naast het graf van hun ouders vrij en ze besluiten om dat te nemen. Het graf wordt uitgegeven in 2000. Meneer overlijdt in 2003; mevrouw in 2008. Hun kinderen kunnen het graf dan verlengen in 2020, 2030, enz. net als in voorbeeld 1.
  4. Nu het geval van 2 en 3 gecombineerd. Een echtpaar reserveert in 2000 een graf. Meneer overlijdt in 2003; mevrouw overlijdt in 2012. Dan moet in 2012 het grafrecht worden verlengd met 2 jaar, namelijk voor de periode 2020-2022. Volgende verlengingen zijn in 2022, 2032, 2042, etc.

    Nu komt het in de praktijk ook voor dat begraafplaatsen in de voorbeelden 2 en 4 niet met 4 of 2 jaar verlengen, maar meteen met 10 jaar, dus van 2020 tot 2030. Dat is iets wat strikt genomen niet mag, maar wat op een aantal begraafplaatsen wel gangbare praktijk is.

    Wat een enkele keer ook wel eens voorkomt, is dat een begraafplaats verlengt tot 20 jaar na een begraving. Neem voorbeeld 4: een echtpaar reserveert (`huurt`) in 2000 een graf voor 20 jaar. Meneer overlijdt in 2003; mevrouw overlijdt in 2012. Deze begraafplaatshouder redeneert dat in 2003 de grafrechten moeten verlengd met 3 jaar van 2020 tot 2023; en in 2012 nog eens van 2023 tot 2032. Deze redenering is dus volstrekt onjuist en volstrekt in strijd met de wettelijke regel. Correct is dat in 2012 het grafrecht wordt verlengd met 2 jaar, namelijk voor de periode 2020-2022.

    Wat ook wel eens voorkomt, is dat een familie een graf voor 30 of 40 jaar wenst, maar dat de begraafplaats slechts graven voor 20 jaar heeft. Soms geeft dan een graf uit voor 20 jaar en metéén al 1 of 2 verlengingen van 10 jaar erbij. Dit is ook faliekant in strijd met de letter en de geest van de wet. Men mag alleen verlengen in het laatste jaar vóór afloop van het grafrecht, dus in het 19e of 29e jaar na uitgifte.
Zijn er regels over het meebegraven in een kist van voorwerpen, bijv. sieraden/medailles e.d.?

Op veel begraafplaatsen is het in een kist mee begraven van niet vergankelijke voorwerpen verboden. Begraafplaatsen hebben er vaak regels voor in hun verordening of reglement. Men heeft in de regel geen bezwaar tegen voorwerpen zoals trouwringen, andere sieraden of een bril. Maar wel tegen bijvoorbeeld mobiele telefoons of andere voorwerpen met batterijen en dergelijke die het grondwater kunnen verontreinigen.

Mag je in Nederland in je eigen tuin begraven worden?

Men mag in Nederland uitsluitend op een geregistreerde begraafplaats begraven worden. Maar dat kan ook de eigen tuin zijn! Want het is mogelijk (een deel van) uw tuin formeel als begraafplaats te laten aanwijzen door de gemeenteraad. Dan moet het wel minstens één hectare groot zijn, niet in de bebouwde kom liggen en er moet aan de eisen die aan `gewone` begraafplaatsen worden gesteld in het kader van de ruimtelijke ordening, grondwaterstand etc. voldaan worden. Behalve voor de aanleg is men ook gedurende het bestaan van de privé-begraafplaats aan de gewone wettelijke regels voor begraafplaatsen in de Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging gebonden.