https://www.degrootuitvaart.nl/overige-informatie/_286____NL

Verwachtingen van de uitvaartondernemer

Wat mag u verwachten van de uitvaartondernemer? lees verder...

Het Uitvaartcentrum algemeen

In het verleden is een Uitvaartcentrum opgezet om mensen de gelegenheid te geven afscheid te nemen van de overledene. Daar dit jaren geleden over het algemeen in het woonhuis gebeurde is dit, gezien de indeleing van de huiddige woningen, niet altijd meer mogelijk. Daarnaast heeft niet iedereen de behoefte aan een thuisopbaring, vandaar de keuze om gebruik te maken van een Uitvaartcentrum. lees verder...

Meest gestelde vragen

Veel gestelde vragen rondom een uitvaart? lees verder...

Geschiedenis van De Groot Uitvaart

De Groot Uitvaart een echt familiebedrijf in Huizen
De Groot Uitvaart is een echt familiebedrijf. Ruim 80 Jaar geleden legde de heer H. de Groot de basis voor het uitvaartbedrijf en kreeg hij het vertrouwen van de bewoners van Huizen en verder in de regio 't Gooi. lees verder...

Uitvaartverzekering

Hieronder volgen enkele veel voorkomende vormen van uitvaartverzekeringen: 
Kapitaal- en natura uitvaartverzekeringen
​Een uitvaartverzekering is niet verplicht en het is goed om na te gaan of u wel of geen uitvaartverzekering wilt hebben, er zijn namelijk zowel voor- als nadelen aan zo'n uitvaartverzekering verbonden. Om enig inzicht te krijgen in de diverse soorten uitvaartverzekeringen volgt hieronder een beknopt overzicht. lees verder...

Laatste wilsbeschikking

De laatste wilsbeschikking is bedoeld om duidelijk te maken hoe de uitvaart moet gaan plaatshebben en alle wensen daaromtrent kunt u daarin kenbaar maken. De laatste wilsbeschikking moet gedateerd en ondertekend zijn. Verstandig is het om dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon. Deze kan de wilsbeschikking mede ondertekenen en erop toezien dat uitvaart wordt uitgevoerd zoals u dit wenst. lees verder...

Buitenland

Internationaal overledenvervoer: begraven in het buitenland / land van herkomst
Veel Nederlanders van buitenlandse afkomst hebben de wens te kennen gegeven in hun thuisland begraven te willen worden. Elk land heeft zo zijn eigen regels, veel landen hebben de verplichting dat de overledene gebalsemd wordt vervoerd naar het buitenland. Dit is een behandeling waarbij een conserverende vloeistof in het lichaam wordt gebracht. Voor het vervoer naar het buitenland zijn een beperkt aantal kisten beschikbaar. In de houten kist moet een zinken binnenkist of anders wettelijk toegestaan omhulsel (flexibel metalen container) geplaatst worden. De kist krijgt een speciale verpakking voor het vervoer per vliegtuig. Voordat het zover is zullen eerst de benodigde papieren in orde moeten worden gemaakt.
Er zijn landen die het niet toestaan dat de kist nog wordt geopend na aankomst. In een dergelijke geval is het verstandig om de kist te voorzien van een venster. Hiervover dienen afspraken gemaakt te worden voorafgaand aan het transport. lees verder...

Uw uitvaart voorbespreken?

De voorbespreking van de uitvaart: 
Steeds vaker komt het voor dat men de uitvaart vooraf geregeld en/of besproken wil hebben. Dat kan om allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld om de kinderen of uw nabestaanden niet met de uitvaartregeling te belasten; of dat men zeker wil weten dat de uitvaart volgens eigen wensen wordt uitgevoerd. Ook komt voor dat een bespreking gewenst is omdat men niet lang meer te leven heeft. lees verder...

Klachten over de uitvaart

Klachten ten aanzien van de uitvaartondernemer of de uitvaart
Heeft u een klacht over ons als uitvaartondernemer dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen waarna wij zorgvuldig met uw klacht zullen omgaan om deze klacht te behandelen.
Mochten wij er met u niet uitkomen dan kunt wellicht een oplossing vinden via de onderstaande mogelijkheden. lees verder...

Nuttige adressen

lees verder...

Routebeschrijving

lees verder...

Desktop versie