https://www.degrootuitvaart.nl/het-overlijden/!211!!!!NL!!!!!!

Het overlijden

Het overlijden van een persoon is een gebeurtenis die de meeste mensen in de loop van hun leven tegenkomen, waarschijnlijk zelfs meerdere keren. Elk overlijden brengt een andere situatie met zich mee die daarmee ook om een andere aanpak vraagt. Bij het samenstellen van deze rubriek over "Het overlijden" hebben wij geprobeerd om de essentiële aandachtspunten voor u op een rijtje te zetten. Tevens is elk afzonderlijk punt uitgebreid uitgewerkt met de nodige extra informatie en eventueel beeldmateriaal. Indien u alsnog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Alle afzonderlijke items kunt u ook bereiken via de rechterkant van deze pagina.
 

Verzorging overledene

De verzorging van de overledene kan plaatsvinden daar waar de familie dit wenst. 
Vindt het overlijden thuis plaats dan kan de verzorging, het wassen en kleden van
de overledene, ook thuis plaatsvinden. Willen de nabestaanden daar een duidelijke
rol in vervullen (met andere woorden: willen zij dit zelf doen) dan is dat mogelijk.
Men kan dit doen voordat wij worden ingeschakeld of men doet dit met hulp van medewerking van onze onderneming. Lees hier meer over verzorging.

 

 

Opbaren

Een veel gebruikte term die uit vroeger jaren stamt toen het gebruikelijk was om de overledene op de baar leggen. Tegenwoordig wordt dezelfde term gebruikt voor het op bed leggen, danwel in de kist leggen van de overledene. Lees hier meer over opbaren.

 

Uitvaartkisten

Na het overlijden zal men meestal ook een kist uitzoeken. Wij hebben fotovoorbeelden 
van kisten bij ons tijdens het bespreken van de uitvaart. Tevens hebben wij van verschillende kistcollecties in het uitgebreide gedeelte over uitvaartkisten een fotogalerij van alle beschikbare producten. De kisten zijn verkrijgbaar in diverse prijsklassen en in verschillende materialen.
Ook in de mogelijkheden van kisten vindt de laatste jaren veel vernieuwing plaats.
Omdat men steeds meer kiest voor het persoonlijke element in de uitvaart is de kist daar 
een wezenlijk onderdeel van. Lees hier meer over uitvaartkisten.
 

 

 

Condoleren

Condoleren is het medeleven tonen en het ondersteunen van de nabestaanden.
Er zijn verschillende manieren om deze mogelijkheid te bieden aan belangstellenden
door middel van een condoleancebezoek, een condoleanceregister (digitaal of
op papier) of het sturen van een condoleancekaart. Lees hier meer over condoleren.

 

 

 

 

Rouwkaarten

 

Het is belangrijk dat voor de overledene zorgvuldig een rouwkaart wordt uitgezocht. 
De tekst van de rouwkaart is een tekst die de familie aanlevert of samen met ons wordt
opgemaakt aan de hand van onze voorbeeldteksten. Deze kunnen worden aangepast of
gewijzigd zodat deze van toepassing is op de overledene. Een eigen tekst maakt de rouwkaart persoonlijk. Op deze website vindt u een fotogalerij met enkele voorbeelden van rouwkaarten
en een groot aantal voorbeelden van gebruikte teksten. Lees hier meer over rouwkaarten.

 

 

 

 

Rouwadvertentie

De rouwadvertentie die door de familie in de krant wordt gezet is over het algemeen
een kopie van de rouwkaart. Een rouwadvertentie is zinvol als de overledene maatschappelijke functies had en/of druk was in het verenigingsleven. Een rouwadvertentie is nuttig als u als nabestaande niet alle contacten van de overledene kent maar toch zoveel mogelijk mensen
wilt informeren.Lees hier meer over rouwadvertenties.

 

 

 

 

Afscheid nemen

Afscheid nemen is zeer belangrijk bij het verwerken van het verdriet over de leegte die een overledene achterlaat. Het is het laatste moment dat het lichaam van de overledene zichtbaar zal zijn en het vormt voor veel mensen de laatste herinnering. Voordat u afscheid neemt is het goed om te bedenken waar en hoe dit plaats zal vinden. Dit zal van invloed zijn op de wijze waarop u dit vaak emotionele moment een plek kunt geven en verwerken. Lees hier meer over afscheid nemen.

 

Rouwbloemen

Bloemen horen bij allerlei bijzondere momenten in het leven, ook bij de dood.  Vaak wordt een rouwarrangement besteld tijdens het regelen van de uitvaart. Wij werken samen met verschillende leveranciers uit Huizen zelf maar ook met de landelijke organisatie Topbloemen. Wij hebben voor u het volledige arrangement van Topbloemen in de webshop gepubliceerd.  
Lees hier meer over rouwbloemen. 
 

De familiekamers

Sinds wij onze panden gemoderniseerd hebben beschikken wij over twee familiekamers.
Familiekamers zijn kamers waarin de overledene verblijft tot aan de dag van de uitvaart en waar de familie ieder moment van de dag kan verblijven. Men krijgt gedurende de dagen na het overlijden de beschikking over een eigen sleutel en kan zodoende op elk gewenst moment naar hun dierbare toe. Meer uitgebreide informatie over de familiekamers elders op deze site. Tevens treft u daar een fotogalerij aan met een sfeerimpressie. Lees hier meer over de familiekamers. 

 

Het overlijden van een kind

Het verliezen van een kind is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in  een mensenleven
waar men nauwelijks overheen komt. Het is zo ingrijpend dat het een mensenleven totaal kan veranderen. De uitvaart van een kind is soms dan ook de start van het verwerken van het verlies.
Het moment van afscheid moet dan ook een bijzondere herinnering worden. Het is belangrijk
dat de nabestaanden terug kunnen kijken op een passende uitvaart. Er zullen dan ook veel gesprekken aan de uitvaart vooraf gaan. Op de pagina met uitgebreide informatie vindt u vooral
veel praktische antwoorden alsmede enkele nuttige doorverwijzingen.
Lees hier meer over het overlijden van een kind.

Desktop versie