https://www.degrootuitvaart.nl/de-uitvaart/de-begraafplaats-begraven/bijzonderheden-op-de-begraafplaats/_297____NL

Bijzonderheden op de begraafplaats

Kinderhofjes - kindergrafjes

Kinderen worden vaak begraven op een speciaal gedeelte van de begraafplaats. Meestal noemt men dit het kinderhofje. Gedachten en herinneringen aan kinderen vragen vaak om meer. Knuffels, speeltjes en gedenkmonumentjes zijn voor ouders dan ook bijzonder belangrijk. Op sommige begraafplaatsen kan men een eigen kindergrafje kopen, dit is niet bij alle begraafplaatsen het geval. Het soort graf: eigen kindergraf of algemeen kindergraf staat omschreven in de verordening van de desbetreffende begraafplaats.

Symbolen op de begraafplaats

Als men over een begraafplaats loopt ziet men graven met symbolen. Wil men zelf ook een symbool op een grafsteen laten zetten dan is de betekenis daarvan erg belangrijk. Op de pagina www.uitvaart.org/info/clipart/symbolen kunt u de betekenis van veel symbolen achterhalen.

Columbarium

Een columbarium is een urnenmuur op de begraafplaats. De urnenmuur bestaat uit nissen waar nabestaanden een urn in kunnen zetten op de begraafplaats bij hen in de buurt. Een nis in een columbarium wordt gehuurd voor een periode van minimaal 5 jaar waarna er een verlenging kan plaatsvinden.

Urnentuin

In de urnentuin van de begraafplaats kan de urn een eigen plekje krijgen tussen laagblijvend groen.

Natuurbegraafplaatsen

Een groeiende groep mensen blijkt behoefte te hebben aan een laatste rustplaats in een groene of landelijke omgeving. De stichting Natuurbegraafplaatsen Nederland stelt politici regelmatig op de hoogte van de behoefte die er is aan natuurbegraafplaatsen. In Nederland zijn er slechts enkele natuurbegraafplaatsen.

Islamitisch gedeelte op de begraafplaats

Op het Islamitisch gedeelte van de begraafplaats worden de islamieten begraven in een graf waarvan de ligging zodanig is dat, wanneer de dode in het graf ligt, het gelaat gericht is op de Qibla (Ka 'aba) in Mekka. Bij de islamieten is de eeuwige grafrust gegund. Dit is echter niet mogelijk in Nederland omdat een graf wordt voor maximaal 30 jaar wordt uitgegeven. Na het verstrijken van het grafrecht kan deze telkens voor 10 jaar verlengd worden. Zolang de familie aan de financiële verplichtingen blijft voldoen, zal het graf blijven bestaan. De verlenging moet binnen 2 jaar voor het verstrijken van de termijn worden aangevraagd.

Asverstrooiing op de begraafplaats

Veel begraafplaatsen hebben een speciaal veld voor het verstrooien van as na de crematie van een dierbare. De verstrooiing vindt plaats na een afspraak te hebben gemaakt. Van deze verstrooiing kan men een ritueel maken dat men op eigen manier kan invullen. Op de strooivelden staat ook meestal een gedenkteken, een vaste plek om overledenen met bloemen, een klein monument of gedenkplaatje te herdenken.

Desktop versie