Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
Winkelmandje
 
vervolg afbeelding header

Crematie in Huizen

Het crematorium - de crematieplechtigheid vanuit De Groot Uitvaart in Huizen:

Het is heel verstandig bij leven al te bepalen of men gecremeerd of begraven wil worden. Kiest men voor een crematie dan is het belangrijk te weten wat men van een crematorium kan verwachten. Een goed verzorgde plechtigheid wordt als troostend ervaren en het is belangrijk dat de nabestaanden op een waardig afscheid kunnen terugzien.

Een plechtigheid die u overigens veelal naar eigen idee en inzicht kan invullen. Vanuit De Groot Uitvaart in Huizen wordt het cremeren veelal uitgevoerd in Bilthoven in het crematorium Den en Rust, Amersfoort-Leusden in het crematorium Amersfoort, Utrecht in het crematorium Daelwijck, Almere in het crematorium Almere en in de andere beschikbare crematoria elders in het land.

Wettelijke bepaling tijdstip van cremeren

Het tijdstip van de crematie is wettelijk bepaald. Men mag niet binnen 36 uur na overlijden gecremeerd worden echter niet later dan de 6e werkdag na de dag na overlijden. Soms zijn er omstandigheden dat de crematie buiten de wettelijke termijn moet plaatsvinden. Wil men dat de crematie binnen de 36 uur plaats vindt dan heeft men toestemming nodig van justitie. Wil men dat de crematie later dan de 6e werkdag na de dag van overlijden laten plaats vinden dan heeft men toestemming nodig. Indien de crematie na de wettelijke termijn plaatsvindt heeft men ook een zogeheten verklaring van uitstel van de huisarts nodig. De huisarts geeft bijna altijd toestemming indien er geen gevaar voor de volksgezondheid is. De verklaring van de arts wordt aan de gemeente overhandigd.

Afscheid

Indien men dit wenst kan men voorafgaande aan de plechtigheid afscheid nemen van de overledene. Dit kan in de rouwkamer of in overleg in de aula van het crematorium.

De plechtigheid

De duur van de plechtigheid is standaard tussen de 30 en 45 minuten. Wil men vooraf afscheid nemen of verwacht men veel sprekers en/of veel muziek dan is de duur van het gebruik van de aula uit te breiden met 15 tot 30 minuten. De invulling van de plechtigheid gebeurt geheel naar wens van de familie, zoals: een open of gesloten kist; het aantal sprekers en de muziek. Het is belangrijk de plechtigheid tot een persoonlijk geheel te maken. Dit kan men bijvoorbeeld realiseren door een mooie foto van de overledene op de kist te plaatsen of zelf de toespraak te schrijven.

Ook wordt er wel gekozen voor een plechtigheid met een religieuze achtergrond, de pastor of dominee is dan aanwezig en doet de lezing of toespraak en de laatste gebeden voor de overledene en aanwezigen. U kunt er niet zondermeer vanuit gaan dat een geestelijk verzorger zondermeer meegaat naar het crematorium. Het crematorium heeft een professionele geluidsinstallatie en de meeste crematoria hebben een muziekcollectie waar u gebruik van kunt maken.

Deze collectie is te bekijken in de muziekboeken van het crematorium die wij in ons bezit hebben. Men heeft ook de mogelijkheid om zelf cd's mee te nemen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om via internet op de website van het crematorium een keuze te maken of dit naar hen te downloaden. Indien gewenst kan er ook gemusiceerd worden door een lid van de familie of professionele musici. In de meeste crematoria is een piano, vleugel of orgel aanwezig. Aan het gebruik van de piano/vleugel of het orgel zijn kosten verbonden.

Aan het eind van de plechtigheid kan men kiezen om de kist te laten staan om er voor een laatste groet nog éénmaal langs te kunnen lopen of de kist in aanwezigheid van familie en andere aanwezigen te laten dalen. Wil men in alle rust afscheid nemen van de overledene dan is het aan te bevelen om met de directe familieleden als laatste de aula te verlaten. Ondertussen kan in de ontvangkamer alvast de koffie of andere cateringmogelijkheden aan de belangstellenden worden geserveerd.

Live muziek in crematorium

Men kan kiezen de muziek door muzikanten te laten uitvoeren. Er zijn personen die zich hebben toegelegd op het musiceren bij uitvaarten. Kijk eens naar de mogelijkheden op www.liveuitvaartmuziek.com

Plechtigheid via internet en op DVD

Enkele jaren geleden zijn diverse crematoria begonnen de uitvaart via internet uit te zenden en/of op dvd vast te leggen. Dit is natuurlijk ideaal voor mensen die niet fysiek bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn of voor in het buitenland woonachtige familieleden. De dvd is tevens een waardevolle herinnering van de uitvaart.

Koffie en cake/broodjes

Na de plechtigheid heeft men echt de behoefte aan het kopje koffie. Het hoeft niet altijd een plakje cake te zijn wat u bij de koffie laat serveren, tegenwoordig zijn er veel cateringmogelijkheden. Van een koekje tot een gebakje en van een kopje koffie tot een glas wijn of champagne. Ook de broodjes heeft men in diverse soorten. Ieder crematorium heeft een ruim assortiment.

Overige catering in crematorium

Vraag hiervoor naar de mogelijkheden per crematorium. In overleg met de uitvaartleider en/of adviseur kan een passende oplossing worden gezocht.

Herdenkingsbijeenkomst

Er zijn crematoria die jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst organiseren voor de personen die in het betreffende crematorium gecremeerd zijn. Het samen verwerken van het verlies van een geliefde wordt door velen als positief ervaren. De bijeenkomsten worden afgewisseld door woord en muziek.

Kleding tijdens de uitvaart

Het blijft moeilijk om hierin advies te geven maar door de jaren heen is er wel een maatschappelijke acceptatie gekomen voor de keuze die men maakt en daardoor is traditionele zwarte kleding niet meer maatschappelijk verplicht. Voor de nabestaanden zijn gedekte kleuren als donkerblauw of grijs voldoende. Het toont respect als de overige familieleden dan ook deze lijn volgen. In een koude periode vallen vrouwen met een geklede lange broek niet uit de toon. Matig wel het gebruik van make-up en sieraden. Alleen parels zijn de sieraden die men kan dragen tijdens de uitvaart. Het is gewenst als belangstellenden hun kleding aanpassen aan de kleding van de familie. Het toont, ondanks vrije keuze,  over het algemeen weinig respect naar de overledene en de familie als men in spijkerbroek en/of slippers naar de uitvaart komt. Maar u kunt zichzelf natuurlijk altijd afvragen wat nu gepast is naar de overledene en bijbehorende plechtigheid.

De crematieoven

Na de plechtigheid wordt de overledene naar de ovenruimte gebracht. Als alle wettelijke controles hebben plaatsgevonden (waaronder het controleren van de papieren), wordt de overledene ingevoerd in de oven. De verbranding duurt ongeveer 1 tot 2 uur. Er is altijd maar één overledene tegelijk in de oven. Het is wettelijk verboden dat de as van meerdere personen wordt vermengd. Na iedere crematie wordt de oven schoon gemaakt.

De as van de overledene

Na de crematie wordt de as verzameld, gezeefd en vermalen. De as wordt in een urn gedaan waarna de bewaarplicht van dertig dagen in werking treedt. Na deze dertig dagen kan de as zijn uiteindelijke bestemming krijgen. De opdrachtgever is degene die de bestemming aan de as geeft (zie elders op deze website voor meer informatie over de asbestemming).

Crematie op zaterdag

Bij een crematieplechtigheid op zaterdag zal het crematorium over het algemeen extra kosten in rekening brengen.

De herdenkingszuil

Veel crematoria hebben naast een bloemenstrook een herdenkingszuil waarop een naamplaat van de overledene kan worden geplaatst. (informeer hiervoor naar de mogelijkheden bij het betreffende crematorium)