Logo De Groot Uitvaart
categorieen Menu Live plechtigheid
Pagina's
Wanneer u ons nodig heeft staan wij voor u klaar info@degrootuitvaart.nl 035 525 43 63
Live plechtigheid
Winkelmandje
 
vervolg afbeelding header

De begraafplaats

Een algemene begraafplaats is een plaats die door de gemeente is aangewezen om de overledenen te begraven. Een kerkhof is een begraafplaats die bij of naast een kerk ligt waar mensen worden begraven die een relatie met die kerk hadden. Veel begraafplaatsen hebben een onderverdeling van een algemeen gedeelte, een R.K.-gedeelte, een islamitisch gedeelte enzovoort.

De begraafplaats is vaak een plaats van rust, herinnering en bezinning waar sommige bezoekers gemakkelijk aan gehecht raken. Het is een besloten parkachtige omgeving met veel bomen waar men zijn laatste rustplaats kan vinden. Gezien de vele geloofsovertuigingen en herkomst van de mensen in Nederland is op veel begraafplaatsen de mogelijkheid geschapen om iedereen de gelegenheid te geven op zijn eigen wijze invulling te geven aan de begrafenis van de overledene en het herdenken van hun dierbaren.

Tijdstip

Het tijdstip van de begrafenis is wettelijk bepaald. Men mag niet binnen 36 uur na overlijden begraven worden, echter ook niet later dan de 6e werkdag na de dag van overlijden. Soms zijn er omstandigheden waardoor de begrafenis buiten de wettelijke termijn moet plaatsvinden. Wil men dat de begrafenis binnen de 36 uur plaats vindt dan heeft men toestemming nodig van de officier van justitie. Wil men de begrafenis later dan de 6e werkdag na de dag van overlijden laten plaats vinden dan heeft men toestemming nodig van de gemeente. Indien de begrafenis na de wettelijke termijn plaatsvindt heeft men ook een zogeheten verklaring van uitstel van de huisarts nodig. De huisarts geeft bijna altijd toestemming indien er geen gevaar voor de volksgezondheid is. De verklaring van de arts wordt aan de gemeente overhandigd.

Dag van begraven

Bij een begrafenis op een doordeweekse dag gelden de normale tarieven, mits er binnen de door de begraafplaats gestelde tijden begraven wordt. Deze tijden verschillen per begraafplaats, maar zijn voor de meeste begraafplaatsen tussen 10.00 en 16.00 uur. Begraaft men buiten deze gewone uren dan wordt vaak een toeslag in rekening gebracht door de begraafplaats.

Bij een begrafenis op zaterdag, dit valt dus buiten de gewone uren, wordt er over het algemeen door de begraafplaats een zaterdagtoeslag in rekening gebracht. Op gemeentelijke begraafplaatsen ligt de eindtijd van begraven op zaterdag vaak vroeger dan op een doordeweekse dag. Als voorbeeld geven wij hierbij aan dat in Huizen op zaterdag begraven mag worden tussen 10.00 en 14.00 uur.

Wil men in Nederland op zondag of op een erkende feestdag begraven worden, dan is dat alleen mogelijk na toestemming van de burgemeester. Per gemeente zijn hier strikte regels voor die in de verordening zijn opgenomen.

Aula - kapel

De meeste begraafplaatsen hebben een kapel of een aula waar een afscheidsdienst/rouwsamenkomst kan worden gehouden. Deze dienst kan natuurlijk geheel naar eigen wens en inzicht worden ingevuld. Eventueel met een dominee, pastoor of voorganger van welke geloofsovertuiging dan ook. Meestal kan er ook muziek worden beluisterd. Een orgel is vaak ook aanwezig. De organist kan via ons geregeld worden.

Dragers

Als iemand wordt begraven wordt zal hij door "dragers" naar het graf worden gebracht. Dit zijn mensen die in stijl een overledene naar zijn/haar laatste rustplaats brengen. Ook als men een afscheidsdienst in de aula/kapel van de begraafplaats heeft, zijn het de dragers die de overledene plechtig in en uit de kapel/aula brengen. De dragers worden door ons geregeld. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat ook de nabestaanden de rol van dragers vervullen. Er is een vrije keuze of de overledene daadwerkelijk gedragen wordt op een draagbaar/de schouders of doormiddel van de rijdende baar naar zijn/haar laatste rustplaats gebracht wordt.

Begraafrecht

Voor iedereen die in Nederland begraven wordt moet begraafrecht worden betaald. Van oudsher noemt men dit een recht. Eigenlijk staat het begraafrecht voor de kosten die een begraafplaats moet maken om het graf te delven en de zorg eraan te besteden die voor een begrafenis nodig zijn. De kosten voor het begraafrecht zijn per begraafplaats verschillend. Ook worden er kosten geheven voor het verwijderen en terugplaatsen van een grafmonument of gedenkteken.

Grafrust

In Nederland is er een wettelijke grafrust van 10 jaar. Dit houdt in dat de overledene minimaal 10 jaar moet rusten in het graf en dat geldt voor alle graven.